V přírodním parku Sovinecko bylo v letech 2012–22 při výzkumu čeledi pestřenkovití (Syrphidae) zjištěno 52 druhů pestřenek, které jsou vedeny v Červeném seznamu pestřenek České republiky. Z toho jsou čtyři druhy kriticky ohrožené, 10 druhů ohrožených a 38 druhů zranitelných. Podle sítě mapových (faunistických) čtverců ČR bylo ve čtverci 6169 zjištěno 50 druhů, ve čtverci 6168 čtyři druhy a ve čtverci 6069 sedm druhů pestřenek z Červeného seznamu ČR.

Doplňující tabulku s přehledem ochranářsky významných druhů pestřenek – z červeného seznamu pestřenek ČR (Mazánek a Barták 2005) – zaznamenaných v přírodním parku Sovinecko najdete v příloze níže pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Dva nové druhy pestřenek ve fauně České republiky (2018, 6)

Citovaná a použitá literatura

BARTÁK, Miroslav; VUJIĆ, Ante. The species of the family Syrphidae (Diptera) of the Rokytecká, Novohůrecká and Zhůřské peat-bogs in the Šumava Mts (Czech Republic). In: KUBÍK, Štěpán; BARTÁK, Miroslav. (eds): Dipterologica Bohemoslovaca, Vol. 11. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 2005, 109: 17-35.

KRÁL, Miroslav. Dva nové druhy pestřenek ve fauně České republiky. Živa, 2018. 6: 323–324.

LÁSKA, Pavel; MAZÁNEK, Libor. Syrphidae. In: ROZKOŠNÝ, Rudolf.; VAŇHARA, Jaromír. (eds): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 1998, 99: 203-213.

MAZÁNEK, Libor; BARTÁK, Miroslav. Syrphidae (pestřenkovití). In: FARKAČ, Jan; KRÁL, David; ŠKORPÍK, Martin. Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, 300–303.

MAZÁNEK, Libor; VONIČKA, Pavel; PREISLER, Jiří. Pestřenkovití (Diptera: Syrphidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 2009, 27: 3 – 46.

MAZÁNEK, Libor, et al. Syrphidae. In:BARTÁK, Miroslav; KUBÍK, Štěpán. Diptera of Podyjí National Park and its environs. Česká zemědělská univerzita, 2006.

RICARTE, Antonio; MARCOS-GARCÍA, M. Ángeles. Biodiversity and conservation of saproxylic Syrphidae (Diptera): the Spanish experience. 8th International Symposium on Syrphidae, Monschau, Germany 4 – 8 June 2015, Programme and Abstracts: 50.

SOMMAGGIO, Daniele. Syrphidae: can they be used as environmental bioindicators?. Agriculture, ecosystems & environment, 1999, 74.1-3: 343-356.

SPEIGHT, M. C. D. Species accounts of European syrphidae, 2017. Syrph the net, the database of European Syrphidae (Diptera), 2017, 97. 294pp. Syrph the Net publications, Dublin. Dostupné na: https://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/StN-2017-Species-Accounts.pdf

VUJIĆ, A., et al. Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation, 2016, 198: 22-32.

In the Sovinecko Nature Park, during re­search carried out on the Syrphidae family between 2012 and 2022, 52 species of hoverflies were found, which are included in the Red List of hoverflies of the Czech Republic. Of these, four species are critically endangered, 10 species are endangered and 38 species are vulnerable. In the network of map (faunistic) squares of the Czech Republic, 50 species were found in square 6169, four species in square 6168, and 7 species of the hoverflies from the Red List of the Czech Republic in square 6069.