Pravidelné požáry udržují borové porosty na úkor klimaxových dřevin. Příklady takových ekosystémů udržovaných požáry známe ze Severní Ameriky i Skandinávie, kde je dřevinou nejvíce adaptovanou na požár borovice lesní (Pinus sylvestris). Otázkou je, zda i naše přirozené borové lesy mohou být udržovány v krajině požáry. Výsledky výzkumu autora článku potvrzují fungování podobného mechanismu i v borech našich pískovcových oblastí.

K dalšímu čtení v Živě

Oheň v naší krajině (2020, 5)

Citovaná a použitá literatura

ADÁMEK, Martin; HADINCOVÁ, Věroslava; WILD, Jan. Long-term effect of wildfires on temperate Pinus sylvestris forests: Vegetation dynamics and ecosystem resilience. Forest Ecology and Management, 2016, 380: 285-295.

BOBEK, Přemysl, et al. Human-induced changes in fire regime and subsequent alteration of the sandstone landscape of Northern Bohemia (Czech Republic). The Holocene, 2018, 28.3: 427-443.

BROWN, Sarah AE, et al. Cretaceous wildfires and their impact on the Earth system. Cretaceous research, 2012, 36: 162-190.

KEELEY, Jon E. Ecology and evolution of pine life histories. Annals of Forest Science, 2012, 69.4: 445-453.

STAMBAUGH, Michael C., et al. Red pine (Pinus resinosa Ait.) fire history and management implications in the Mississippi River headwaters, Minnesota, USA. Forest Ecology and Management, 2021, 494: 119313.

Regular fires maintain pine stands at the expense of climax trees. Examples of such fire-dependent ecosystems are known from North America and Scandinavia, where the Scots Pine (Pinus sylvestris) is the tree most adapted to fire. The question is whether even our natural pine forests can be maintained in the landscape by fires. The results of the author's research also confirm the existence of similar mechanisms in the pine forests of our sandstone regions.