Cílem letní školy Antropocén: současný svět v transdisciplinární perspektivě, zorganizované Centrem pro teoretická studia, bylo otevřít dveře do jiných oborů a ukázat, jak smysluplně vy­stupovat za hranice vlastní odbornosti, abychom byli lépe schopni reagovat na komplikované ekologické, společenské a identitární výzvy současnosti. Schopnost zapojit se do mezioborového a nadobo­rového dialogu rozvíjeli účastníci nejen v průběhu celé letní školy, ale prakticky ji demonstrovali ve svých závěrečných výstupech, dostupných na nově zřízeném specializovaném webu Centra pro teoretická studia. Na něm budou také zveřejňovány in­formace o budoucích ročnících letní školy i novinky v oblasti výzkumu antropocénu.
Více na www.anthropocene.cz

K dalšímu čtení v Živě

Budoucnost biodiverzity v antropocénu (2019, 5)

Petr Pokorný a David Storch (editoři): Antropocén (2021, 1)