K dalšímu čtení v Živě

Sladký jazykový koutek (2023, 4)

Citovaná a použitá literatura

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994.

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. 

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957.

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997.

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny, 1–5, Nakladatelství ČSAV, ČAVU, Státní nakladatelství učebnic, Praha, 1954–1960.

LUTTERER, Ivan, ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2. vyd. Tobiáš, 2004.

Internetové zdroje

Český národní korpus (https://kontext.korpus.cz/)

Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/)