Dřevěné uhlí vzniklé při požárech uchovává anatomickou stavbu rostlinných pletiv a je vynikajícím materiálem ke studiu fosilních rostlin. Jeho výskyt v sedimentech různého stáří je dokladem existence požárů sahající od svrchního siluru (před 423 miliony let) do současnosti. Množství dřevěného uhlí v různých geologických obdobích kolísá především v závislosti na obsahu kyslíku v atmosféře.

K dalšímu čtení v Živě

Mechorosty jsou sourozenci cévnatých rostlin – co to znamená pro porozumění evoluci rostlin? (2021, 2)

Oxid uhličitý – motor evoluce listů a průduchů? (2022, 1)

Citovaná a použitá literatura

FALCON-LANG, H. J.; KVAČEK, J.; ULIČNÝ, D. Fire-prone plant communities and palaeoclimate of a Late Cretaceous fluvial to estuarine environment, Pecínov quarry, Czech Republic. Geological Magazine, 2001, 138.5: 563-576.

FIGUEIRAL, Isabel, et al. Role of charcoal analysis for interpreting vegetation change and paleoclimate in the Miocene Rhine Embayment (Germany). Palaios, 2002, 17.4: 347-365.

GLASSPOOL, Ian J.; EDWARDS, Dianne; AXE, Lindsey. Charcoal in the Silurian as evidence for the earliest wildfire. Geology, 2004, 32.5: 381-383.

GLASSPOOL, Ian J.; SCOTT, Andrew C. Phanerozoic concentrations of atmospheric oxygen reconstructed from sedimentary charcoal. Nature Geoscience, 2010, 3.9: 627-630.

GREGUŠ, Josef; KVAČEK, Jiří; SAKALA, Jakub. Charcoalified homoxylous woods from the Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Review of Palaeobotany and Palynology, 2020, 282: 104311.

NICHOLS, Gary J., et al. Experiments in waterlogging and sedimentology of charcoal: results and implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2000, 164.1-4: 43-56.

NICHOLS, Gary; JONES, Tim. Fusain in Carboniferous shallow marine sediments, Donegal, Ireland: the sedimentological effects of wildfire. Sedimentology, 1992, 39.3: 487-502.

OAKLEY, Daniel; FALCON-LANG, Howard J. Morphometric analysis of Cretaceous (Cenomanian) angiosperm woods from the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 2009, 153.3-4: 375-385.

SANTA CATHARINA, Amanda, et al. Timing and causes of forest fire at the K–Pg boundary. Scientific Reports, 2022, 12.1: 13006.

SCOTT, Andrew C. The Pre-Quaternary history of fire. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 2000, 164.1-4: 281-329.

SCOTT, Andrew C. Charcoal recognition, taphonomy and uses in palaeoenvironmental analysis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010, 291.1-2: 11-39.

SCOTT, Andrew C. Burning planet: the story of fire through time. Oxford University Press, 2018.

SCOTT, Andrew C.; GLASSPOOL, Ian J. Charcoal reflectance as a proxy for the emplacement temperature of pyroclastic flow deposits. Geology, 2005, 33.7: 589-592.

SCOTT, Andrew C.; GLASSPOOL, Ian J. The diversification of Paleozoic fire systems and fluctuations in atmospheric oxygen concentration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006, 103.29: 10861-10865.

Příklady diplomových prací na téma neogenních fuzitů, v digitálním repozitáři Univerzity Karlovy

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/46605

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/176553

Charcoal formed by wild fires preserves the anatomical structure of plant tissue and is an excellent material for the study of fossil plants. Its occurrence in sediments of diffe­rent ages is proof of the existence of fires ever since the Upper Silurian (423 million years ago). The amount of charcoal in different geological periods fluctuates mainly depending on the oxygen content in the atmosphere.