Mezi hmyz nejohroženější lesním hospodařením vylučujícím oheň se řadí pyrofilní druhy, které svým vývojem na ohni závisejí. Pyrofilní hmyz kolonizuje oblast požáru ve velkých počtech, obvykle když ještě hoří, aby pak opět zmizel během relativně krátkého časového období. V ohněm nezasažené krajině tyto druhy téměř zcela chybějí a bývají známy jen z několika exemplářů.

K dalšímu čtení v Živě

Oheň v naší krajině (2020, 5)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Among the insects most threatened by forest management excluding fire are pyrophilic species, which depend on fire for their development. Pyrophilic insects colonise the fire area in large numbers, usually while it is still burning, only to disappear again within a relatively short period of time. In landscape not affected by fire, these species are almost completely absent and are known only from a few specimens.