V zásuvce psacího stolu Jana Evangelisty Purkyně byl po jeho smrti roku 1869 nalezen svazek zažloutlých listů převázaných růžovou stužkou. Byly to dopisy, které mu zasílala v letech 1823–42 do tehdy pruské Vratislavi komtesa Adéla Desfoursová.

K dalšímu čtení v Živě

Setkání Purkyně s Goethem ve Výmaru roku 1822 (2022, 6)

Citovaná a použitá literatura

BAYER K. J. E. Purkyně – Adéla Desfoursová – M. B. Kosler, in J. E. Purkyně 1787–1937 Sborník k 50. výročí narození českého učence, Praha 1937, s. 147–152

HALAS F. X. Soupis korespondence Jana Evangelisty Purkyně, Praha Academia 1987, s. 68–70

JANÁČEK J. Korespondence A. Desfoursové s J. E. Purkyněm. In Blatná a Jan E. Purkyně

MŽYKOVÁ M., Skala H. Des Fours – Valdštejnův plukovník a jeho potomstvo. Národní památkový ústav, Praha 2012

PAPEŠ Z. J. E. Purkyně a Adéla Desfoursová. Prakt. lék. 2000, 80, 3, s. 160–165

PAPEŠ Z. Šmídová M. Hrádek 1298–1998, Hrádek u Sušice 1998

POLÍVKOVÁ J. Adéla Desfoursová Janu E. Purkyňovi. Lidové noviny 45, 19. 12. 1937

PSOTNÍČKOVÁ J. Adéla komtesa Desfoursová Listy J. E. Purkyňovi, Praha 1937