Další informace najdete na www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada.

K tématu blíže také:

Vliv parazita toxoplazmy na lidské chování, psychiku, sex, reprodukci a zdraví (2016, 5)