Plíseň olšová (Phytophthora alni) je nepůvodní patogen olší, který se během dvou posledních dekád rozšířil na velké části České republiky. Způsobuje chřadnutí a odumírání olše lepkavé a o. šedé (Alnus glutinosa, A. incana), které jsou klíčovými druhy mokřadních a lužních lesů. Výrazně mění strukturu a složení invadovaných biotopů, někdy způsobuje úplné rozvrácení lesních nebo břehových porostů.

K dalšímu čtení v Živě

O vegetační proměnlivosti a původu současných lužních lesů (2009, 2)

Vřeckovýtrusná zkáza jasanů (2014, 1)

Citovaná a použitá literatura

BOUBLÍK Karel; DOUDA Jan; HÉDL Radim; CHYTRÝ Milan. Mezofilní a vlhké opadavé lesy. In Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 4., Lesní a křovinná vegetace, pp. 193 295. Academia, Praha, 2013.

HUSSON, Claude, et al. Evidence for homoploid speciation in Phytophthora alni supports taxonomic reclassification in this species complex. Fungal Genetics and Biology, 2015, 77: 12-21.

JUNG, Thomas, et al. The destructive tree pathogen Phytophthora ramorum originates from the laurosilva forests of East Asia. Journal of Fungi, 2021, 7.3: 226.

METZ, Margaret R., et al. Unexpected redwood mortality from synergies between wildfire and an emerging infectious disease. Ecology, 2013, 94.10: 2152-2159. https://doi.org/10.1890/13-0915.1

PELLEGRINI, Adam F. A., et al. Disease and fire interact to influence transitions between savanna–forest ecosystems over a multidecadal experiment. Ecology letters, 2021, 24.5: 1007-1017.

ČERNÝ, Karel, et al. Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016, 8:1–6.

JANČAŘÍK V. (1993): Usychání olší. Les. Práce, 72, 14–16.

DOUDA, Jan. The role of landscape configuration in plant composition of floodplain forests across different physiographic areas. Journal of vegetation Science, 2010, 21.6: 1110-1124.

Phytophthora alni is an alien pathogen of alders. It has spread over large areas of the Czech Republic over the last two decades. The pathogen causes dieback of the Black and Grey Alder (Alnus glutinosa, A. incana), which are keystone species of wetland and alluvial forests. It changes the struc­ture and composition of invaded habitats and sometimes completely destroys the tree layer of woodlands and woody growths along rivers.