Chráněná krajinná oblast Beskydy je jediným chráněným územím v České republice, kde se vyskytují všechny tři druhy našich velkých šelem. Rys ostrovid (Lynx lynx) je v Beskydech nejstabilněji se vyskytující velkou šelmou s pravidelnou reprodukcí. Po dlouhodobé absenci se začíná vracet a vytvářet stabilní teritoria vlk obecný (Canis lupus), naopak nejvzácnější šelmou je medvěd hnědý (Ursus arctos), jehož výskyt na území CHKO Beskydy je v současnosti spíše sporadický.

K dalšímu čtení v Živě

Patří velké šelmy do Beskyd? (2005, 1)

Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody I. (2012, 5)

Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody II. (2012, 6)

Krátké ohlédnutí za vývojem početnosti velkých šelem (2016, 2)

Citovaná a použitá literatura

DUĽA, Martin et al. The first telemetry monitoring of brown bear (Ursus arctos) in the Czech Republic. In Bryja J., Kuras T., Tuf I.H. & Tkadlec E. (Eds.): Zoologické dny Olomouc 2020. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020

DUĽA, Martin et al. Recentný výskyt a reprodukcia rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce a NP Malá Fatra. Pp.: 75–78. In: Kalaš M. & Kicko J. (eds.): Zborník z konferencie “Výskum a ochrana Malej Fatry”. Fatranský spolok, Varín, 2017.

DUĽA, Martin, et al. Multi-seasonal systematic camera-trapping reveals fluctuating densities and high turnover rates of Carpathian lynx on the western edge of its native range. Scientific Reports, 2021, 11.1: 9236. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88348-8

DUĽA, Martin, et al. The first insight into hunting and feeding behaviour of the Eurasian lynx in the Western Carpathians. Mammal Research, 2023, 68.2: 237-242. https://doi.org/10.1007/s13364-022-00662-2

GAJDÁROVÁ, Barbora, et al. Long-distance Eurasian lynx dispersal–a prospect for connecting native and reintroduced populations in Central Europe. Conservation Genetics, 2021, 22: 799-809. https://doi.org/10.1007/s10592-021-01363-0

GUIMARÃES, Nuno F., et al. What drives wolf preference towards wild ungulates? Insights from a multi-prey system in the Slovak Carpathians. Plos one, 2022, 17.6: e0265386. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265386

HÁJKOVÁ, Sára. Výskyt velkých šelem a kočky divoké na česko-slovenském pomezí v letech 2017–2021. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2022.

KRATOCHVÍL, Josef. History of the distribution of the lynx in Europe. Acta sc.nat.Brno, 2(4). Praha: Academia, 1968.

KRUUK, Hans. Surplus killing by carnivores. Journal of Zoology, 1972, 166.2: 233-244. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1972.tb04087.x

KUBALA, Jakub, et al. (2019a) Robust monitoring of the Eurasian lynx Lynx lynx in the Slovak Carpathians reveals lower numbers than officially reported. Oryx, 2019, 53.3: 548-556.

KUBALA, Jakub, et al. (2019b). Monitoring rysa ostrovida (Lynx lynx) vo Veporských vrchoch a jeho význam pre národný a európsky manažment a ochranu druhu. Technická správa. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, Slovensko.

KUTAL, Miroslav et al. Occurrence of large carnivores—Lynx lynx, Canis lupus, and Ursus arctos—and of Felis silvestris in the Czech Republic and western Slovakia in 2012–2016 (Carnivora). Lynx, new Ser. 2017, 48(1): 93-107. DOI: 10.2478/lynx-2017-0006

KUTAL, Miroslav, et al. Trans-boundary edge effects in the western carpathians: the influence of hunting on large carnivore occupancy. PLoS One, 2016, 11.12: e0168292.

NOWAK, Sabina; MYSŁAJEK, Robert W.; JĘDRZEJEWSKA, Bogumiła. Patterns of wolf Canis lupus predation on wild and domestic ungulates in the Western Carpathian Mountains (S Poland). Acta theriologica, 2005, 50: 263-276. https://doi.org/10.1007/BF03194489

SMOLKO, Peter, et al. Lynx monitoring in the Muránska Planina NP, Slovakia and its importance for the national and European management and conservation of the species. Banská Bystrica: DIANA-Carpathian Wildlife Research, 2018.

The Beskydy Protected Landscape Area is the only protected area in the Czech Re­public where all three species of our large carnivores are present. The Eurasian Lynx (Lynx lynx) is the most stably occurring large carnivore with long-term reproduction confirmed. After a long absence, the Wolf (Canis lupus) population is recovering and establishing stable territories, while the rarest large carnivore is the Brown Bear (Ursus arctos), whose occurrence in the Beskydy Protected Landscape Area is currently rather sporadic.