K dalšímu čtení v Živě

Nejstarší škola anatomie rostlin v českých zemích (2023, 2)

Citovaná a použitá literatura

PAZOURKOVÁ, Zdeňka a PAZOUREK, Jaroslav. Rychlé metody botanické mikrotechniky. V Praze: Čs. akademie zemědělských věd, 1960.

PAZOUREK, Jaroslav. Pracujeme s mikroskopem. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1961.

PAZOUREK, Jaroslav. Pracujeme s mikroskopem. 2., přeprac. vyd. Praha: [Práce], 1975.

PAZOUREK, Jaroslav. Poznáváme vnitřní stavbu rostlin. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, [1979].

PAZOUREK, Jaroslav. The Secret Life of Plants. Praha: Artia, 1982.