Skutečnost, že příroda v Evropské unii na tom celkově není nejlépe, je dobře známa z vlastní zkušenosti i široké veřejnosti. V důsledku dlouhodobého působení člověka na přírodní prostředí zůstalo ve sjednocené Evropě jen málo oblastí, jež můžeme objektivně označit za málo dotčené lidskou civilizací. Nechme proto na začátku našeho článku hovořit hodnověrná čísla. V dalších řádcích se podrobněji zaměříme na to, jak EU jako celek na tento nelichotivý stav reaguje a jaký je v tomto ohledu výhled do budoucnosti.

K dalšímu čtení v Živě

Životní prostředí v Evropě – ještě je hodně co zlepšovat (2020, 2)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.