V polovině roce 2023 vyšla v Nakladatelství Academia kniha Louky. Dobrodružství poznávání (viz recenze v tomto čísle Živy). Její základ vychází z dlouho­letého zkoumání krkonošských luk, které inicioval již koncem 70. let minulého století František Krahulec a do jehož výsledků dáváme nahlédnout i na str. 13–15 tohoto čísla Živy. Především díky našemu kamarádovi a bývalému kolegovi z Botanického ústavu Akademie věd Stanislavu Březinovi se podařilo „převyprávět těžkou impaktovou vědu“ způsobem, který osloví každého zájemce o přírodu. Kniha shrnuje významné poznatky od samého počátku do současnosti, ukazuje jejich širší souvislosti a vysvětluje, jak jsou tyto poznatky důležité pro praktické hospodaření v krajině. Kromě krkonošských luk jsou přiblíženy i další typy luk České republiky. Vydání knihy zároveň poskytlo příležitost pro rozhovor dvou z autorů nejen o výzkumu luk v Krkonoších. Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., působí v Oddělení evoluční biologie rostlin a RNDr. Hana Skálová, CSc., v Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR.