I když se to na první pohled nezdá, představují luční společenstva poměrně dynamické systémy. Změny v meziroční četnosti druhů na úrovni centimetrů mohou vyústit v několikaleté cyklické změny ve složení společenstva i v dlouhodobé změny celého porostu odrážející změny prostředí. Příkladem toho je pravidelný vysoký podíl bobovitých rostlin (Fabaceae), ke kterému dochází každých zhruba 8 let, klesající nároky porostu na vlhkost a kyselost půdy.

K dalšímu čtení v Živě

Louky Krkonošského národního parku pohledem rostlinných ekologů (2013, 4)

Rozhovor S Františkem Krahulcem nejen o krkonošských loukách (2014, 1)

Recenze knihy Louky. Dobrodružství poznávání (2014, 1)

Citovaná a použitá literatura

HERBEN, T., et al. Small‐scale variability as a mechanism for large‐scale stability in mountain grasslands. Journal of Vegetation Science, 1993, 4.2: 163-170.

HERBEN, Tomáš. Permanent plots as tools for plant community ecology. Journal of Vegetation Science, 1996, 7.2: 195-202.

HERBEN, Tomáš, et al. Long‐term time series of legume cycles in a semi‐natural montane grassland: evidence for nitrogen‐driven grass dynamics?. Functional Ecology, 2017, 31.7: 1430-1440.

SKÁLOVÁ, Hana, et al. Dynamics of a mountain grassland: Environment predicts long‐term trends, while species’ traits predict short‐term fluctuations. Journal of Vegetation Science, 2022, 33.3: e13138.

Even though grassland ecosystems look very stable, considerable dynamics have been recognised within them. Year-to-year changes in species counts at centimetre scale may result in vegetation cycling or long-term changes in vegetation composition reflecting environmental changes. Typical examples are the cycling in the occurrence of Fabaceae plants with the peak about every 8 years, and decreasing demands for soil moisture and acid soil.