Apomixie je typem nepohlavního rozmnožování rostlin, při kterém vznikají semena bez oplození. Během apomixie se embryo vyvíjí z diploidní vaječné buňky, což vede ke vzniku potomků s totožnou genetickou informací, jako má mateřská rostlina. Tento článek pojednává o apomixii v kontextu nepohlavního i pohlavního rozmnožování a stručně představuje vývoj embrya a semen u rostlin.

K dalšímu čtení v Živě

Jak se rozmnožují krytosemenné rostliny? (2021, 6)

Citovaná a použitá literatura

BALÁŽOVÁ, Alena; KOLÁŘ, Filip; FÍLA, Jan; MIKÁT, Michael a BALÁŽ, Vojtech. Rozmnožování z pohledu evoluce: námluvy, sňatky a podvody v říši živočichů a rostlin. Průhledy. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2590-6.

PAVLOVÁ, Libuše a FISCHER, Lukáš. Růst a vývoj rostlin. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1913-2.

PAVLOVÁ, Libuše. Fyziologie rostlin. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0985-1.

ŘEPKOVÁ, Jana. Genetika rostlin. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

DREWS, G. N.; KOLTUNOW, A. M. The Female Gametophyte. Arab B 9: e0155. 2011.

GLOWA, Dorothea. Identifizierung cis-regulatorischer Elemente im DORNRÖSCHEN-LIKE (DRNL)-Promotor und Etablierung eines Systems zur Visualisierung des Schicksals DRNL-markierter Gründerzellen. 2018. PhD Thesis. Universität zu Köln.

HOJSGAARD, Diego, et al. Taxonomy and biogeography of apomixis in angiosperms and associated biodiversity characteristics. Critical Reviews in Plant Sciences, 2014, 33.5: 414-427.

KOLTUNOW, Anna MG, et al. Sexual reproduction is the default mode in apomictic Hieracium subgenus Pilosella, in which two dominant loci function to enable apomixis. The Plant Journal, 2011, 66.5: 890-902.

LINKIES, Ada, et al. The evolution of seeds. New Phytologist, 2010, 186.4: 817-831.

OZIAS-AKINS, Peggy; CONNER, Joann A. Clonal reproduction through seeds in sight for crops. Trends in Genetics, 2020, 36.3: 215-226. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tig.2019.12.006

SCHÖN, I., DIJK, P. VAN AND MARTENS, K. (2009) Lost sex: The evolutionary biology of parthenogenesis. In Lost Sex: The Evolutionary Biology of Parthenogenesis. 2009: 47–62.

SUSMITA, C., et al. Apomixis: a foresight from genetic mechanisms to molecular perspectives. The Botanical Review, 2022, 88.2: 220-256.

TAIZ, Lincoln, et al. Plant physiology and Development, 6th revised edition. Sinauer Associates is an imprint of Oxford University Press, 2014

Apomixis is a type of asexual plant reproduction in which seeds are produced without fertilisation. During apomixis, the embryo develops from a diploid egg cell, resulting in offspring with identical genetic information to the parent plant. This article describes apomixis in the context of asexual and sexual reproduction and briefly introduces embryo and seed development in plants.