Česká botanická společnost (ČBS) vytvořila na podzim 2023 projekt Česká flóra, který má propojit amatérské a profesionální botaniky, studenty a přírodovědné nadšence do jedné on-line komunity, jež bude sdílet pozorování planých a zplanělých rostlin na území České republiky, vzájemně si pomáhat při určování a revizích a sdílet standardy kvalitního záznamu nálezových údajů. Tato komunita by měla rozvíjet a kultivovat zájem veřejnosti o floristický výzkum a přitahovat k dané aktivitě nové zájemce nejen z řad mládeže, včetně členů ČBS. Projekt může sloužit i v rámci výuky, kdy se žáci a studenti mohou naučit zacházet s aplikací a společně nahrávat jednotlivá pozorování, případně si prohlížet kvalitní záznamy, a studovat tak vybrané skupiny rostlin.

K dalšímu čtení v Živě

Aplikace iNaturalist: závislost na pozorování přírody (2023, 3)

Občanská věda – bez systémové podpory, silou jednotlivců (2024, 1)

Internetové odkazy

Mezinárodní sociální síť, určovací platforma a aplikace iNaturalist www.inaturalist.org

Mezinárodní databáze Global Biodiversity Information Facility (GBIF) www.gbif.org

Databáze české flóry a vegetace Pladias https://pladias.cz/

Citovaná a použitá literatura

CALTOVÁ, Petra. Aplikace iNaturalist: závislost na pozorování přírody. Živa, 2023.3: CV–CVI.

CHYTRÝ, Milan, et al. Pladias database of the Czech flora and vegetation. Preslia, 2021, 93.1: 1-87.

LÓPEZ-GUILLÉN, Eduard, et al. Strengths and Challenges of Using iNaturalist in Plant Research with Focus on Data Quality. Diversity, 2024, 16.1: 42. https://doi.org/10.3390/d16010042

LUSTYK, Pavel; DOLEŽAL, Jan. (eds). Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. Zprávy Čes. Bot. Společ, 2023, 58.1: 25–152.

MACEK, Ivo; CALTOVÁ, Petra. City Nature Challenge. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2019, 188: 163–166.

WILD, Jan, et al. Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. Preslia, 2019, 91.1: 1-24.