Článek se věnuje ostrovům situovaným blíže Africe, Fuerteventuře a 
Lanzarote, a v okolí ležícím ostrůvkům. Popisuje přírodní poměry ostrovů a možnosti pozorování ptáků včetně konkrétních lokalit. Od ptačí fauny Tenerife popisované v prvním dílu se zdejší ptačí fauna pozoruhodně liší. Přítomné druhy jsou svou ekologií i původem spíše polopouštní a pouštní. Internetové přílohy umožňují práci s přesnou mapou konkrétních výskytů, a případným pozorovatelům velmi usnadňují situaci. Jako návod článek poslouží poučeným laikům i zkušeným ornitologům.

Doplňujcí tabulky k článku najdete v pdf přílohách níže pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Ptačí fauna Kanárských ostrovů I. Tenerife (Živa 2024, 1)

Citovaná a použitá literatura

CLARKE, Tony. Field Guide to the Birds of the Atlantic Islands: Canary Islands, Madeira, Azores, Cape Verde. Repr. London: Helm. Helm Field Guides, 2012. ISBN 978-0-7136-6023-4.

ČERVENKOVÁ, Michaela. Avifauna Kanárských ostrovů. Praha, 2022. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a evironmentálních studií. Vedoucí práce Ing. Jan Andreska, Ph.D.

GARCIA-DEL-REY, Eduardo. Birds of the Canary Islands. London: CHRISTOPHER HELM PUB LTD. Helm Field Guides, 2018. ISBN 978-1-4729-4155-8.

MORENO, José Manuel. Guía de las Aves de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Editorial Interinsular Canaria. Guías de la Naturaleza de Canarias, 1988. ISBN 978-84-86733-05-6.

RESERVOIR BIRDS, 2022. Reservoir Birds [online]. Dostupné z: https://www.reservoirbirds.com/

Senda de los Cetáceos, 2020. Canarias Conservación [online]. Dostupné z:

https://www.canariasconservacion.org/ESQUELETOS/Senda-de-los-Cetaceos.htm

This article focuses on islands located close to Africa such as Fuerteventura, Lanzarote and the surrounding islands. It describes the natural conditions of the islands and the opportunities for bird watching, including specific locations. The bird fauna here is remarkably different from the bird fauna of Tenerife described in the previous issue. The species present are rather semi-desert and desert-based in their ecology and origin. Internet appendices facilitate working with a precise map of specific occurrences, and make the situation much easier for potential observers. As a guide, the article will serve both educated laypeople and experienced ornithologists.