Článek se věnuje ptačí fauně ostrova Tenerife. Kromě stručného představení přírodních podmínek a vegetační pásmovitosti jsou zde uvedeny konkrétní lokality vhodné k pozorování konkrétních ptačích druhů, včetně endemitů. Internetové přílohy obsahují soupis ptačích druhů ostrova a dále soupis lokalit včetně souřadnic. Článek je zároveň míněn jako praktický návod.

Doplňujcí tabulky k článku najdete v pdf přílohách níže pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Kanárské ostrovy - pokladnice endemismu (1988, 3)

Vavřínové lesy Kanárských ostrovů (1996, 2)

Za orchidejemi Kanárských ostrovů (2002, 1)

La Palma, perla Kanárských ostrovů (2005, 2)

Památný druh Kanárských ostrovů dračinec obrovský (2008, 1)

Za nosatci na La Gomeru (2016, 3)

Vyhynulé ptačí druhy na světě od roku 1500 (2021, 5)

Kanárské ještěrky jako šiřitelé původních a také invazních rostlin (2022, 6)

Citovaná a použitá literatura

CLARKE, Tony. Field Guide to the Birds of the Atlantic Islands: Canary Islands, Madeira, Azores, Cape Verde. Repr. London: Helm. Helm Field Guides, 2012. ISBN 978-0-7136-6023-4.

ČERVENKOVÁ, Michaela. Avifauna Kanárských ostrovů. Praha, 2022. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a evironmentálních studií. Vedoucí práce Ing. Jan Andreska, Ph.D.

GARCIA-DEL-REY, Eduardo. Birds of the Canary Islands. London: CHRISTOPHER HELM PUB LTD. Helm Field Guides, 2018. ISBN 978-1-4729-4155-8.

MORENO, José Manuel. Guía de las Aves de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Editorial Interinsular Canaria. Guías de la Naturaleza de Canarias, 1988. ISBN 978-84-86733-05-6.

RESERVOIR BIRDS, 2022. Reservoir Birds [online]. Dostupné z: https://www.reservoirbirds.com/

This article focuses on the bird fauna of Tenerife, one of the Canary Islands. It re­commends localities suitable for observing specific birds, including the endemic species, as well as briefly presenting the natural conditions and vegetation zones. The internet appendices contain a list of the bird species on the island as well as the list of localities with coordinates. The article is intended as a practical guide.