V letošním roce oslavil krásné životní jubileum náš kamarád a kolega, geolog RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (narozen 1964), působící v Oddělení paleobiologie a paleoekologie Geologického ústavu AV ČR. Představujeme jej zkráceně jako geologa, ale kromě toho, že je skvělým paleontologem, je také mykolog, fotograf, spisovatel, horolezec, orientační běžec a bruslař. Radek rovněž přispívá do nejrůznějších periodik, a to včetně Živy. Jeho profesní zaměření je rozmanité a dá se říci, že měl vždycky štěstí, že mohl skloubit profesní zájmy se svými koníčky. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a svou geologickou kariéru začal jako paleontolog. Později se čím dál více specializoval na studium stop po mechanické činnosti organismů. Tento obor se nazývá ichnologie a kupodivu se mu ve světovém měřítku věnuje jen poměrně malá komunita odborníků. Proto jsme se Radka rozhodli pro čtenáře Živy vyzpovídat především na téma ichnologie a zeptáme se na to, jak tento obor ovlivnil jeho životní směřování, i když rádi zabrousíme také do Radkových dalších aktivit.

K dalšímu čtení v Živě

Ramenonožci rodu Aegiromena: jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce (2009, 5)

Rozhovor s Radkem Mikulášem (2014, 3)