Facebooková skupina Určování rostlin

https://www.facebook.com/groups/1651060578459173/?locale=cs_CZ

Pravidla pro členy skupiny uvádíme ve formátu PDF níže mezi přílohami.

Děkujeme všem členům skupiny Určování rostlin, kteří se aktivně do dění ve skupině zapojují a mimo jiné přispívají k rozšíření znalostí o výskytu některých zájmových rostlinných druhů nejen v České republice. Budeme moc rádi, když naše spolupráce na tvorbě obsahu v této skupině bude fungovat i nadále. Přejeme vám spoustu zajímavých pozorování i v nadcházejících letech a těšíme se na další spolupráci.

Internetové odkazy

Mezinárodní sociální síť, určovací platforma a aplikace iNaturalist www.inaturalist.org

Mezinárodní mapovací akce City Nature Challenge www.citynaturechallenge.cz

K dalšímu čtení v Živě

Aplikace iNaturalist: závislost na pozorování přírody (2023, 3)

Občanská věda – bez systémové podpory, silou jednotlivců (2024, 1)

Citovaná a použitá literatura

CALTOVÁ, Petra, et al. Občanská věda: její význam a motivace účastníků v návaznosti na projekt City Nature Challenge. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2020, 189: 49–64.

CALTOVÁ, Petra. Aplikace iNaturalist: závislost na pozorování přírody. Živa, 2023.3: CV–

CHYTRÝ, Milan, et al. Pladias database of the Czech flora and vegetation. Preslia, 2021, 93.1: 1-87.

LUSTYK, Pavel; DOLEŽAL, Jan. (eds). Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. Zprávy Čes. Bot. Společ, 2023, 58.1: 25–152.

MACEK, Ivo; CALTOVÁ, Petra. City Nature Challenge. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2019, 188: 163–166.

ŠTAJEROVÁ, Kateřina; DOLEŽAL, Jan; KAPLAN, Zdeněk. Malcolmia maritima. In LUSTYK, Pavel; DOLEŽAL, Jan. (eds). Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. Zprávy Čes. Bot. Společ, 2023, 58.1: 25–152.

WILD, Jan, et al. Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. Preslia, 2019, 91.1: 1-24.