Ve slavnostní a přátelské atmosféře proběhlo 13. května 2024 předání cen časopisu Živa – za přítomnosti předsedkyně Akademie věd České republiky Evy Zažímalové, dřívější předsedkyně Heleny Illnerové, místopředsedy Akademické rady AV ČR Martina Bileje, členky Akademické rady AV ČR Markéty Pravdové, významné představitelky Akademie věd a dříve také předsedkyně Učené společnosti ČR Blanky Říhové, ředitele Centra pro teoretická studia Cyrila Říhy, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, zástupců Přírodovědecké fakulty UK, jejího dřívějšího děkana a v letech 1997–2008 předsedy redakční rady Živy Pavla Kováře, současného předsedy redakční rady Jana Votýpky, předsedy Rady vědeckých společností ČR Lubomíra Hroudy, zástupkyň České lékařské společnosti J. E. Purkyně Moniky Šenderové a Silvie Hájkové, místopředsedy Společnosti pro trvale udržitelný život Pavla Šremera a dalších milých hostů. Již tradičně se konalo v novorenesanční Lannově vile v pražské Bubenči, reprezentačních prostorách Akademie věd. Ceny jsou vyhlašovány od r. 1997 a uděluje je redakční rada a redakce Živy.

K dalšímu čtení v Živě

Hony Květ 90 – ve vědě a lidském společenství (2023, 4)

Rozhovor s Janem Květem k jeho devadesátinám aneb Za všechno může Hony (2023, 4)

In May 2024, the authors of selected best contributions to Živa in 2023, together with one eminent figure connected with the journal over a long period of time, were awarded special prizes.