Další informace o bohatém tvůrčím životě Jana Květa najdete v dřívějších textech publikovaných v Živě (např. 2003, 4: L; 2013, 4: LXXX–LXXXI; 2018, 4: XCI), jakož i na internetových stránkách Paměti národa, Bulletinu České společnosti pro ekologii a Ramsarské úmluvy.

www.pametnaroda.cz

www.cspe.cz

www.ramsar.org


Články Jana Květa v Živě

Příspěvky zmiňované v rozhovoru

Odešel Ivan Šetlík (2009, 3: XXXVIII)

Devadesáté narozeniny D. Dykyjové (2004, 2)

Letnění rybníka Nesyt v roce 2007 (2008, 4)

K nedožitým 100. narozeninám Dagmar Dykyjové (2014, 2)

Zápisky z 62 let spolupráce s Milenou Rychnovskou (2018, 6)

Životní příběh Jana Jeníka – vyslance české a světové vědy (2019, 1)

Jan Jeník a program MaB (2022, 4)

Citovaná literatura

PALLMANN, Hans; EICHENBERGER, Ernst; HASLER, Arthur. (1940): Prinzip einer neuen Methode der Temperaturmessung für ökologische und bodenkundliche Untersuchungen Bodenkundliche Forschung, 1940. 7: 53-71.

PALLMANN, Hans; EICHENBERGER, Ernst; HASLER, Arthur. (1940): Eine neue Methode der Temperaturmessung bei ökologischen oder bodenkundlichen Untersuchungen. Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft, 1940. 50: 337-360.

WHIGHAM, Dennis; McKEE, Karen; MENDELSSOHN, Irv; MITSCH, Bill; RICHARDSON, Curtis; TURNER, Gene; VAN DER VALK, Arnold; VERHOEVEN, Jos. (2023): A Tribute to Jan Kvet (“Hony”) on His 90th Birthday – Remembrances by SWS Friends. Wetland Science & Practice, 2023 (41). 3: 105-109.