Článek zdůrazňuje nedávné pokroky vědců z Biofyzikálního ústavu AV ČR a CEITEC Masarykovy univerzity v oblasti biologie telomer a telomerázy. Dříve se výzkum zaměřoval hlavně na člověka a modelové organismy, jako jsou nálevník rodu vejcovka (Tetrahymena) a kvasinky. Nedávné studie rostlin, řas a hmyzu však odhalily překvapivé poznatky o evoluci telomer a rozmanitosti/adaptibilitě systémů jejich údržby u různých skupin eukaryot.

K dalšímu čtení v Živě

Jak začínají a končí chromozomy. Rub a líc buněčné nesmrtelnosti (2002, 6)

Čeká nás nástup genové terapie aneb Homo sapiens GMO? (2017, 2)

Bakteriální editační systém ve službách biologie (2017, 2)

Výlet na konec genomu 1. Jak se kopírují telomery (2017, 2)

Výlet na konec genomu 2. Suchozemské rostliny lpí na aktivitě telomerázy (2017, 3)

Sága reverzní transkripce (2017, 3)

Použitá literatura

FAJKUS, Petr, et al. Telomerase RNA in Hymenoptera (Insecta) switched to plant/ciliate-like biogenesis. Nucleic Acids Research, 2023, 51.1: 420-433. doi.org/10.1093/nar/gkac1202

FAJKUS, Petr, et al. Evolution of plant telomerase RNAs: farther to the past, deeper to the roots. Nucleic acids research, 2021, 49.13: 7680-7694. doi.10.1093/nar/gkab545

FAJKUS, Petr, et al. Telomerase RNAs in land plants. Nucleic Acids Research, 2019, 47.18: 9842-9856. doi:10.1093/nar/gkz695

LOGESWARAN, Dhenugen, et al. Monophyletic origin and divergent evolution of animal telomerase RNA. Molecular biology and evolution, 2021, 38.1: 215-228. doi:10.1093/molbev/msaa203

PICH, Uta; FUCHS, Jörg; SCHUBERT, Ingo. How do Alliaceae stabilize their chromosome ends in the absence of TTTAGGG sequences?. Chromosome Research, 1996, 4: 207-213.

PODLEVSKY, Joshua D.; CHEN, Julian J.-L. Evolutionary perspectives of telomerase RNA structure and function. RNA biology, 2016, 13.8: 720-732. doi:10.1080/15476286.2016.1205768

SYKOROVA, Eva, et al. The absence of Arabidopsistype telomeres in Cestrum and closely related genera Vestia and Sessea (Solanaceae): first evidence from eudicots. The Plant Journal, 2003, 34.3: 283-291.

ZÁVODNÍK, Michal, et al. Telomerase RNA gene paralogs in plants–the usual pathway to unusual telomeres. New Phytologist, 2023, 239.6: 2353-2366.

This article highlights recent advancements by scientists from the Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sciences and CEITEC at Masaryk University in telomere and telomerase biology. Research has hitherto focused mainly on humans and model organisms like Tetrahymena and yeast. However, recent studies on plants, algae, and insects have unco­vered surprising insights into the evolu­tion of telomeres and the diversity of telomere maintenance systems across various eukaryotes.