Ořezávané stromy najdeme v Evropě mimo intravilány obcí a měst hlavně v odlehlých zemědělských oblastech, zejména na Balkáně a ve Východních a Jižních Karpatech. Známky minulého oklestového managementu se ale dají najít i ve střední a západní Evropě (viz článek P. Szabó a kol. Historie ořezávaných stromů v Evropě). Několik fotografií uveřejněných na této stránce tak ukazuje dosud aktivně ořezávané stromy, např. jasany ztepilé (Fraxinus excelsior), nebo pozůstatky ořezávaných buků lesních (Fagus sylvatica) nejen v zemích jihovýchodní Evropy, ale rovněž na jihu Francie.