Ořezávání stromů je typem lesního hospodaření, umožňujícím spojení těžby dřeva a pastvy zvířat. Výmladky se ořezávají na kmeni ve výšce mimo dosah zvířat za účelem získávání palivového dřeva a letniny. Ořezávání stromů se praktikuje přinejmenším od středověku. Od 19. století se od něj postupně upouštělo, ale v současnosti se ořezávání stromů obnovuje jako součást ochrany přírodního a kulturního dědictví.

Další fotografie k tématu

K. Boublík: Ořezávání stromů v Evropě - nejen pozůstatky minulosti (2024, 3)

K dalšímu čtení v Živě

Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě I. Formy a podoby (2011, 2)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Pollarding is a forest management tech­nique that allows for the combination of wood harvesting and grazing by animals. Shoots are cut above the reach of the animals to produce firewood and leaf fodder. Pollarding has existed at least since the Middle Ages. After the 19th century, it was gradually abandoned but is nowadays being revived as part of the protection of our natural and cultural heritage.