Včely patří mezi nejznámější a nejpopulárnější hmyz. Jsou zajímavé především díky své roli v ekosystémech, kde patří k nejvýznamnějším opylovačům, a také pestrému chování, spojenému s různorodou péčí o potomstvo a někdy i socia­litou. Nejznámějším druhem je určitě včela medonosná (Apis mellifera), která představuje zemědělsky jeden z nejdůležitějších druhů hmyzu vůbec. Ačkoli je původní v Africe i Evropě, dnes je chována v podstatě po celém světě. Chov včel medonosných přináší lidem med a další užitečné produkty, dopad včelařství na ekosystémy je ale různorodý, a především v oblastech, kde je včela medonosná nepůvodní, bývá často negativní. Do kontrastu s ní jsou obvykle dávány samotářské včely, u kterých žije v hnízdě jen jedna samice a stará se o veškeré potomstvo. Přestože samotářskou strategii má většina druhů včel, jejich hnízdní chování je mnohem pestřejší a kromě klasického samotářského a sociality včely medonosné existuje široká paleta dalších strategií. V letošním roce se Česká společnost entomologická rozhodla vyhlásit v rámci popularizační akce Hmyz roku nikoli jeden druh, ale celou skupinu – samotářské včely, aby upozornila, jak pestré chování mají, ale také proto, aby se dostaly do obecnějšího povědomí příčiny jejich ohrožení.

K dalšímu čtení v Živě

Drvodělky a jejich výsadky na sever (2007, 6)

Solitary bees have been selected as the Insect of the Year 2024 by the Czech Entomological Society. They are particularly interesting because of their role in ecosystems, where they are among the most im­portant pollinators, and because of their di­verse behaviour associated with a variety of care for their offspring and sometimes their sociality. The article discusses their phylogenetic position, the evolution of nest building and various aspects of behaviour such as facultative eusociality, cuckoo be­haviour or male care of offspring.