Co je Živa?

Od nového roku 1853 bude vycházeti pomocí Matice české ŽIVA, časopis přírodnický…“ tak začínal příspěvek Jana Evangelisty Purkyně na podzim r. 1852 ve sborníku Českého muzea. Právě díky pochopení Matice české a později i Muzea Království českého mohl Purkyně uskutečnit svou dávnou myšlenku o českém časopisu, který by popularizoval výsledky vědeckého bádání na poli biologie. První číslo Živy skutečně vyšlo v lednu 1853. Hlavním Purkyňovým pomocníkem při vydávání časopisu byl geolog Jan Krejčí. Ačkoli bylo vydávání Živy v proudu let několikrát přerušeno, vždy si časopis zachoval původní Purkyňovy ideje.

1. řada Živy 1853–1868
Vycházela nejprve v letech 1853–64 nákladem Matice české při Muzeu Království českého v Praze (celkem 12 ročníků). V celém období byl redaktorem J. E. Purkyně, spolu s ním po většinu času také J. Krejčí a v letech 1861 a 1862 Eduard Grégr, známý lékař, později politik a nakladatel.
V některých číslech vycházely přílohy Průmyslník a Domácí lékař. Po určité odmlce vyšly ročníky 13 (1867) a 14 (1868) nákladem E. Grégra a za pomoci Muzea Království českého (redaktory byli opět Purkyně a Krejčí). V letech 1869–74 vycházel nákladem Muzea Království českého místo klasického časopisu pouze sborník s názvem Živa, sborník vědecký. Šlo o 12 samostatných monotematických svazků od různých autorů (např. L. Čelakovský – Vyvinování se rostlinstva, E. Bořický – O nerostech v pásmu železných rud silurských se objevujících, L. Čelakovský – Květena okolí Pražského, F. Špatný – Rybníkářství, A. Frič – Cesta do Kodaně atd.).

2. řada Živy 1891–1915
Nákladem J. Otty v Praze vycházela jako Živa, časopis přírodnický. Redaktory byli zpočátku chemik Bohuslav Raýman a fyziolog František Mareš, později jen B. Raýman. V letech 1910–15 působil jako redaktor Živy také rostlinný fyziolog a cytolog Bohumil Němec.

3. řada Živy 1953–dosud
V r. 1953 obnovil vydávání Živy hydrobiolog a fyziolog Oldřich V. Hykeš v rámci Nakladatelství Československé akademie věd s názvem Živa, časopis pro biologickou práci. S podporou Akademie věd ČR, nyní jako Živa, časopis pro popularizaci biologie vychází v Nakladatelství Academia až do současnosti. Redakcí této řady prošlo několik vedoucích a odpovědných redaktorů, šéfredaktorů a redaktorů: v letech 1956–72 mykolog Albert Pilát, v období 1973–90 byl vedoucím redaktorem botanik Slavomil Hejný, jako odpovědní redaktoři zde postupně působili Jiří Haager a Vlastimil Lapáček (1990–91 šéfredaktorem). Ve funkci šéfredaktorek pak následovaly Šárka Orlíková (1992–2000), Ludmila Krupková (2000–05) a Jana Šrotová (od r. 2006 dosud).

Současná podoba Živy, časopisu pro popularizaci biologie

Po r. 1989 se zvýšil počet stran, stoupl také počet barevných fotografií a obrázků, jednotlivé články doplnily anglické souhrny a časopis se začal tisknout na kvalitní papír. Tyto změny i přes složité období v letech 1993–98 (kdy Živa kvůli nedostatku finančních prostředků málem zanikla) stále pokračují. Přibyla kulérová příloha (dnes černý tisk na ekologickém papíru) obsahující aktuální komentáře, recenze na knihy, výroční články, zprávy, diskuzní příspěvky apod. Plně barevné křídové strany kromě v Živě obvyklých témat zahrnují genetiku, molekulární biologii, virologii, mikrobiologii, parazitologii, imunologii aj. Některé příspěvky se snaží přiblížit čtenářům i nové metodické přístupy používané v biologii. Všechny články procházejí odbornými recenzemi, obvykle dvěma a jazykovou korekturou.

S redakcí časopisu úzce spolupracuje redakční rada tvořená předními odborníky zastupujícími jednotlivé vědní specializace.


Aktuality

Čtvrté číslo Živy přináší řadu témat: Život na tom, co se pohybuje – symforiontní nálevníci od Jiřího Vávry, Epibionti aneb Život na životě od Jana Votýpky a Tomáše Urfuse, Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin od Terezy Kozákové, Rak nažloutlý – nález prvního jeskynního raka na Nové Guineji od Jiřího Patoky, Tvář jihomoravského luhu se mění od Mladena Kaděry, Národní park Amboseli – malý rozlohou, velký charakterem od Jaroslava Valenty a Josefa Rafaje, Možná nás motýl přežije – k aktuálnímu stavu hnědáska osikového od Vladimíra Vrabce, Terezie Bubové a Martina Kulmy. Můžete se také těšit na pokračující seriály Fenomén Velká Kotlina 4. Lišejníky a mechorosty od Josefa Haldy, Magdy Zmrhalové a Lea Bureše, Rok českých pralesů IV. Narušením k dynamice od Pavla Šamonila a koletivu autorů, Postřehy z Bělověžského pralesa II. Vývoj hemiborálního lesa od Tomáše Kučery, Oskeruše – zapomenutý ovocný strom II. od Víta Hrdouška a Zdeňka Spíška, a v neposlední řadě zoologické seriály Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes 4. Nožovci, Kojení ve stínu koní 2. Srovnání tří druhů zeber od Jana Pluháčka a kolektivu autorů, Indiánskou stopou od Ondřeje Pivody.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.