Dobrodružství mikroskopie – cesta ke třetí dimenzi

Kromě světelných, fluorescenčních, konfokálních či elektronových mikroskopů existují i přístroje, které díky svému rozlišení dokážou proniknout nejen na úroveň mikrosvěta, ale umožňují navíc i pohled do vnitřních struktur neprůhledných trojrozměrných objektů, a to bez jejich poškození. V článku budou představeny základní principy fungování takových přístrojů i praktické možnosti jejich využití.

Pracovní listy použitelné k výuce najdete v přílohách níže v pdf souborech jako samostatné přílohy. A pod galerií obrázků jsou umístěna ukázková videa ilustrující široké využití přístrojů a jejich vysoký potenciál při výzkumu základních biologických otázek i důležitých medicínských témat in vivo.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Videa

Následující videa ilustrují široké využití přístrojů a jejich vysoký potenciál při výzkumu základních biologických otázek i důležitých medicínských témat in vivo. Za laskavé svolení s jejich uveřejněním děkujeme týmu specialistů zobrazovacího centra pod vedením L. Šefce.

Virtuální 3D rekonstrukce lebky bažanta, která vznikla za použití CT/PET/SPECT zobrazovacího přístroje Albira (Bruker BioSpin, Německo), umožňujícího využít hned tři tomografické metody: CT (computed tomography), PET (positron emission tomography) a SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography). Video vzniklo z obrázků na pracovišti Centra pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vybudovaném v roce 2016 s podporou OP VaVpI. Ilustruje široké využití přístrojů a jejich vysoký potenciál při výzkumu základních biologických otázek i důležitých medicínských témat in vivo.

Video zachycuje rekonstruovaný řez krčním obratlem srny s viditelnou vnitřní porézní strukturou. Podkladové obrázky byly pořízeny za pomoci výpočetní tomografie (CT) na zobrazovacím přístroji Albira. Video vzniklo na pracovišti Centra pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vybudovaném v roce 2016 s podporou OP VaVpI. Ilustruje široké využití přístrojů a jejich vysoký potenciál při výzkumu základních biologických otázek i důležitých medicínských témat in vivo.

Jak ilustruje video LED žárovky nasnímané pomocí CT na přístroji Albira, lze tento přístup využít pro zobrazování a kontrolu vnitřních struktur řady materiálů také v technických oborech či průmyslu. Video vzniklo na pracovišti Centra pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vybudovaném v roce 2016 s podporou OP VaVpI. Ilustruje široké využití přístrojů a jejich vysoký potenciál při výzkumu základních biologických otázek i důležitých medicínských témat in vivo.

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality

Živu můžete také sledovat na sociální síti Facebook.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.