doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Výzkumné zaměření na: interakce parazitů a jejich přenašečů (Leishmania–Phlebotomus, Trypanosoma–Culex, aj.); molekulární fylogenetika jednohostitelských trypanosomatid (biodiverzita aj.); krevní paraziti ptáků (přenos parazitů, H-Z hypotéza); biologie a fylogenetika prvoků skupiny Apicomplexa (včetně manipulační hypotézy)

Zaměstnání a vzdělání: 1996-2004: Postgraduální studium na katedře parazitologie (PřF UK, Praha); 2004: Obhajoba Ph.D.; od r. 2002 výzkumný pracovník Parazitologického ústavu BC AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích a od r. 2001 výzkumný pracovník, od r. 2010 docent na katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Články v Živě


Aktuality

Česká společnost ornitologická připravila k vydání knížku vzpomínek zoologa, skauta, oblíbeného spisovatele a velkého znalce Jizerských hor, Miloslava Nevrlého. Autor v ní vzpomíná na 40. a 50. léta 20. století, kdy propadl kouzlu ornitologie, díky níž objevil netušené a nádherné světy při toulkách přírodou a kroužkování ptáků. Věříme, že text zaujme čtenáře, ať už sdílí vášeň pro ptactvo, zamilovali si autorův literární styl nebo jen rádi nahlíží do minulosti. Více podrobností najdete např. zde: http://www.cso.cz/index.php?ID=3142

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.