doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Výzkumné zaměření na: interakce parazitů a jejich přenašečů (Leishmania–Phlebotomus, Trypanosoma–Culex, aj.); molekulární fylogenetika jednohostitelských trypanosomatid (biodiverzita aj.); krevní paraziti ptáků (přenos parazitů, H-Z hypotéza); biologie a fylogenetika prvoků skupiny Apicomplexa (včetně manipulační hypotézy)

Zaměstnání a vzdělání: 1996-2004: Postgraduální studium na katedře parazitologie (PřF UK, Praha); 2004: Obhajoba Ph.D.; od r. 2002 výzkumný pracovník Parazitologického ústavu BC AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích a od r. 2001 výzkumný pracovník, od r. 2010 docent na katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Články v Živě


Aktuality

Významné ocenění Akademie věd České republiky – čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy – převzali z rukou předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše dva představitelé Živy – předseda redakční rady prof. Jan Suda (medaili obdržel již v prosinci 2016) a šéfredaktorka RNDr. Jana Šrotová (27. února 2017 při slavnostním předání spolu s renomovaným etnomuzikologem a pedagogem PhDr. Zdeňkem Vejvodou, Ph.D.). Laudatio J. Šrotové přednesl člen redakční rady Živy prof. Petr Ráb a program odpoledne završila přednáška členky naší redakční rady doc. Lucie Juříčkové na téma Jak by vypadala střední Evropa bez lidí a co všechno je kvůli nim jinak?

Více na http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Medaile-Vojtecha-Naprstka/

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.