doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Předseda redakční rady Živy od r. 2017.

Výzkumné zaměření na: interakce parazitů a jejich přenašečů (Leishmania–Phlebotomus, Trypanosoma–Culex, aj.); molekulární fylogenetika jednohostitelských trypanosomatid (biodiverzita aj.); krevní paraziti ptáků (přenos parazitů, H-Z hypotéza); biologie a fylogenetika prvoků skupiny Apicomplexa (včetně manipulační hypotézy)

Zaměstnání a vzdělání: 1996-2004: Postgraduální studium na katedře parazitologie (PřF UK, Praha); 2004: Obhajoba Ph.D.; od r. 2002 výzkumný pracovník Parazitologického ústavu BC AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích a od r. 2001 výzkumný pracovník, od r. 2010 docent na katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Články v Živě


Aktuality

Redakce a redakční rada časopisu Živa ve spolupráci s mykologickou skupinou katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vás srdečně zve na výstavu fotografií z méně známého světa hub - Paralelní mykosvět

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.