Předseda redakční rady časopisu Živa (od r. 2017), doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (*1972), vystudoval biologii se zaměřením na parazitologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovi Praze. Zabývá se především výzkumem parazitů a dalších patogenů přenášených krevsajícím hmyzem. Zaměřuje se rovněž na biodiverzitu parazitů, kterou studuje na řadě míst v Evropě, Africe, Asii i Jižní Americe; působil také v několika ohniscích viscerální a kutánní leishmaniózy zejména na Blízkém východě a v Africe. Je (spolu)autorem více než jednoho sta vědeckých pojednání a několika knih a knižních kapitol.

V současnosti je parazitologem a vysokoškolským pedagogem na katedře parazitologie PřF UK a zároveň vědecky působí i v Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Právě tato synergie vysokoškolského a akademického působení jej přivedla k poznání, že kromě vědeckého bádání a snahy předávat znalosti a zkušenosti vysokoškolským studentům, je nezbytnou součástí života vědce i popularizace. Aktivně se proto zabývá popularizací biologie na všech možných úrovních a je spoluorganizátorem biologické olympiády (předmětová soutěž vyhlašovaná MŠMT).

V rámci popularizace parazitologie působil např. jako kurátor putovní výstavy „Paraziti – surrealistický svět tvarů“.

Články v Živě