Terminologický slovník

Použitá literatura:
KŮDELA, Václav a Marcela BRAUNOVÁ. Česko-anglická rostlinolékařská terminologie: Czech-English plant health terminology. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1550-1.
ULLOA, Miguel, et al. Illustrated dictionary of mycology. American Phytopathological Society (APS Press), 2000.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Ve čtvrtek 17. října vychází Živa 5/2019 – monotematické číslo s širokým spektrem témat věnujících se různým aspektům biodiverzity, jejího studia a současného stavu poznání.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.