Ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia) původem ze Severní Ameriky byla do Evropy zavlečena v zásilkách obilovin a osiva v 19. století a rozšířila se i v České republice. Za účelem biologické regulace této invazní rostliny byla v Rusku záměrně introdukována světlopáska ambroziová (Acontia candefacta). Od začátku 21. století se tato můra šíří směrem na západ. Dne 31. srpna 2019 byly odchyceny dvě samice u Hodonína v přírodní památce Pánov. Zaznamenány byly i další výskyty na Moravě a druh se tím zařadil do entomofauny České republiky.

S tématem související články v Živě:

Šíření ambrozie peřenolisté: co nás nejspíš čeká a jak se můžeme bránit invazi (2017, 1)

Invazní ambrozie peřenolistá – příklad reakce na měnící se klima (2018, 5)

Citovaná a použitá literatura:
BEŠKOV, Stoyan. Contribution to the Bulgarian macrolepidoptera fauna (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae). Entomologist's Record and Journal of Variation, 2010, 122.4: 175-181.
ČELAKOVSKÝ, Ladislav. Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. Verlag der Königl. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Prag, cl. 2, 1883, 34-83.
JEHLÍK Vladimír. Šíření ambrosie pelyňkolisté v ČR a SR dále pokračuje. Rostlinolékař, 1997, 8.2; 27-29.
JEHLÍK Vladimír (editor). Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Praha: Academia, 1998.
KLJUČKO, Z. F.; BUDASHKIN, J. I.; GERASIMOV, R. P. New and little-known species of noctuids (Lepidoptera) of Ukraine’s fauna. Bulletin of Zoology, 2004, 38.1: 94.
KOVALEV, O. V.; RUNEVA, T. D. Sovka Tarachidia candefacta Hübn. (Lepidoptera: Noctuidae) – perspektivnyy fitofag v biologicheskoy borbe s sornjakami roda Ambrosia L. Entomologicheskoe Obozrenie, 1970, 49: 8-16.
LAŠTŮVKA, Zdeněk; LAŠTŮVKA, Aleš.: Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Pavlovské mokřady. Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2019.
PASTORÁLIS, Gabriel, et al. Šestnásť druhov motýľov (Lepidoptera) nových pre faunu Slovenska. Entomofauna carpathica, 2018, 30.2: 1-24.
POLTAVSKY, A. N.; ARTOKHIN, K. S. Tarachidia candefacta (Lepidoptera: Noctuidae) in the south of European Russia. Phegea, 2006, 34.2: 41-44.
POLTAVSKY, A. N.; SHCHUROV, V. I.; ARTOKHIN, K. S. The Introduction, Establishment, and Spread of the Olive-Shaded Bird-Dropping Moth, Tarachidia candefacta (Hübner, 1831) (Lepidoptera, Noctuidae), in Southern Russiaand the Ukraine. Entomological news, 2008, 119.5: 531-536.
SITEK, J.; CIPRYS J. Faunistic records from the Czech Republic 478 (Lepidoptera). Klapalekiana 2019, 55: 265-267.
STOJANOVIĆ, Dejan, et al. Expansion of the range of the introduced moth Acontia candefacta in southeastern Europe. Bulletin of Insectology, 2017, 70.1: 111-120.
SZEKE, K. Parlagfűfogyasztó bagolylepke: Acontia (Trachidia) candefacta (Hübner, [1831]). Növényvédelem, 2012, 48: 519-521.
SZÉKELY, Levente; DINCĂ, Vlad; JUHÁSZ, István. Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (south-eastern Romania). Phegea, 2011, 39: 85-106.

The North American Common Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) was introduced to Europe in consignments of cereals and seed corn during the 19th century, subsequently spreading to the Czech lands. In order to biologically regulate this invasive plant, Acontia candefacta (Noctuidae) was deliberately introduced to Russia. Since the beginning of the 21st century this moth has spread westwards. On 31st August 2019 two females were caught at the Pánov natural monument near Hodonín. Other occurrences have also been recorded in Moravia, adding the species to the entomofauna of the Czech Republic.