Nedílnou a velmi významnou součástí každé půdy jsou půdní organismy. Ve zdravé půdě jich žije obrovské množství. Tradičně se označují termínem edafon. Půdy obsahují i velké množství nebuněčných „organismů“, virů, virusoidů a prionů. Edafon má zásadní vliv na průběh důležitých procesů včetně rozkladu organické hmoty a tvorby humusu. Humusové látky jsou nenahraditelné jako zdroj energie a živin pro půdní organismy i rostliny.

K dalšímu čtení v Živě:

Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd (2015, 2)

Proč se vědci obávají odtávání permafrostu (2016, 2)

Je čas začít přepisovat učebnice virologie? Viry a symbióza (2018, 2)

Diverzita virů (2019, 5)

Diverzita protist (2019, 5)

seriál prof. J. Ruska Živá půda (2000, 1–6):

(1) Bohatost a rozmanitost života v půdě

(2) Diverzita a funkce půdní mikroflóry

(3) Ekofyziologie půdních živočichů a teplota

(4) Ekofyziologie půdních živočichů a voda

(5) Sukcesní vývoj půdy a ekosystémů

(6) Bez života není půda více půdou

Citovaná a použitá literatura:
BAR-ON, Yinon M.; PHILLIPS, Rob; MILO, Ron. The biomass distribution on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115.25: 6506-6511.
BRADY, Nyle C. The nature and properties of soils (10. vydání). New York: MacMillan, 1990.
BRADY, Nyle C.; WEIL, Raymond R. The nature and properties of soils (14. vydání). Harlow, Essex UK: Pearson Education, 2014.
COYNE, Mark S.. Soil mikrobiology – an exploratory approach. Albany: Delmar Publishers, 1999.
Dunger, Wolfram. Tiere im Boden. Die Neue Brehm Bücherei 327. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag, 3. přepracované vydání, 1983.
ELLIS, Steve; MELLOR, Anthony. Soils and environment. London: Routledge, 1995.
LAVELLE, Patrick; SPAIN, Alister V. Soil ecology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001.
RICHARDS (1987) – publikováno: M. Coyne (1999)
ŠIMEK, Miloslav, et al. Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Praha: Academia, 2019.
THENG a kol. (1989) – publikováno: M. Wood (1995)
WHITE a kol. (1992) – publikováno: S. Ellis a A. Mellor (1995)
WOOD, Martin. Environmental soil biology (2nd Edition). London: Blackie Academic and Professional, 1995.

Soil organisms are an important part of each soil. The living part of the soil is called the edaphon. Healthy soil contains huge amount of organisms as well as vast numbers of non-living entities, viruses, virusoids and prions. The edaphon is crucial in important soil processes such as organic matter decomposition and humus formation. Humus substances are an irreplaceable source of nutrients and energy for plants and soil organisms.