Třetí díl seriálu o historii české a slovenské malakozoologie se zabývá obdobím 80. let 20. století a porevoluční proměnou naší malakozoologie. Vojen Ložek v té době zkoumal především Slovenský kras a kurátorem Národního muzea v Praze byl Václav Pfleger. Po sametové revoluci vznikly dvě malakozoologické školy – v Praze a v Brně. Začali jsme pořádat každoroční terénní setkání malakozoologů (malakodny) a začal také vycházet online časopis Malacologica Bohemoslovaca.

K dalšímu čtení v Živě:

Krajiny zamrzlé v čase (2010, 3 a 4)

I. Jižní Sibiř – současná analogie střední Evropy v době ledové

II. Jižní Ural – současná analogie střední Evropy ve starém a středním holocénu

Boděnka Ložkova a vrkoč Chytrého: dvě velká jména pro malé plže (2017, 6)

Citovaná literatura:

HORÁČEK, Ivan a Vojen LOŽEK. Palaeozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. Praha: Academia, 1988.

HORÁČKOVÁ, Jitka; LOŽEK, Vojen; JUŘIČKOVÁ, Lucie. List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics. Quaternary International, 2015, 357: 207-211.

HORSÁK, Michal, Lucie JUŘIČKOVÁ a Jaroslav PICKA. Měkkýši České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 2013.

JUŘIČKOVÁ, Lucie, et al. A glacial refugium and zoogeographic boundary in the Slovak eastern Carpathians. Quaternary Research, 2019, 91.1: 383-398.

LOŽEK, Vojen. Faunengeschichtlichen Grundlinien zur spät- und nacheiszeitlichen Entwicklung der Molluskenbestände in Mitteleuropa: INQUA : Commission for the Study of the Holocene. Praha: Academia, 1982.

LOŽEK, Vojen; CÍLEK, Václav. Holocene Facies Development in Mideuropean Uplands. – p. 255-282 in: KOTARBA,A. (Ed.): Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology. Prace geograficzne, 2003, 189. Warszawa.

LOŽEK, Vojen; VAŠÁTKO, Jaroslav. Měkkýši národního parku Podyjí. Praha: Česká speleologická společnost, 1997

PFLEGER, Václav. Měkkýši. Praha: Artia, 1988. Barevný průvodce.

PFLEGER, Václav a Jiří PRADÁČ. Krása lastur. Praha: Academia, 1981. Živou přírodou.

PFLEGER, Václav. Korálový útes. Praha: Academia, 1989. Živou přírodou.

PFLEGER, Václav. Svět pod mořskou hladinou. Praha: Artia, 1993. Člověk v přírodě.

VAŠÁTKO, Jaroslav, Jaroslav VAŠÁTKO, Michal HORSÁK a Vojen LOŽEK. Měkkýši Moravského krasu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Blansko, 2006.

The third part of the series on the history of Czech and Slovak malacozoology describes the 1980s period and the transformation after the Velvet Revolution. At that time, Vojen Ložek mainly studied the Slovak Karst, and the curator of the National Museum in Prague was Václav Pfleger. After the revolution, two malacozoological schools were established – in Prague and in Brno. We started to organise the annual field meeting, the Malacodays, and also to publish the on­line journal Malacologica Bohemoslovaca.