Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění postihující nervovou tkáň. Dosavadní výzkumy naznačují, že nevzniká v důsledku parazitární infekce. V pokusných zvířatech naopak paraziti často způsobují zlepšení průběhu onemocnění, a to s využitím rozličných imunomodulačních mechanismů. Přenos těchto poznatků a postupů do humánní medicíny však zatím dostatečně přesvědčivé výsledky nepřinesl.

K dalšímu čtení v Živě:

Viry a roztroušená skleróza (2005, 2)

Jekyll a Hyde: Máme se obávat parazitických helmintů člověka? (2015, 5)

Citovaná a použitá literatura:

CORREALE, Jorge; FAREZ, Mauricio. Association between parasite infection and immune responses in multiple sclerosis. Annals of Neurology, 2007, 61.2: 97-108.

CORREALE, Jorge; FAREZ, Mauricio F. The impact of parasite infections on the course of multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, 2011, 233.1-2: 6-11.

DENDROU, Calliope A.; FUGGER, Lars; FRIESE, Manuel A. Immunopathology of multiple sclerosis. Nature Reviews Immunology, 2015, 15.9: 545-558.

FINLAY, Conor M., et al. Helminth products protect against autoimmunity via innate type 2 cytokines IL-5 and IL-33, which promote eosinophilia. Journal of Immunology, 2016, 196.2: 703-714.

FRIESE, Manuel A.; SCHATTLING, Benjamin; FUGGER, Lars. Mechanisms of neurodegeneration and axonal dysfunction in multiple sclerosis. Nature Reviews Neurology, 2014, 10.4: 225.

HELMBY, Helena. Human helminth therapy to treat inflammatory disorders – where do we stand? BMC Immunology, 2015, 16.1: 12.

LA FLAMME, Anne Camille; RUDDENKLAU, Kate; BÄCKSTRÖM, B. Thomas. Schistosomiasis decreases central nervous system inflammation and alters the progression of experimental autoimmune encephalomyelitis. Infection and Immunity, 2003, 71.9: 4996-5004.

MAIZELS, Rick M.; MCSORLEY, Henry J. Regulation of the host immune system by helminth parasites. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2016, 138.3: 666-675.

MENTIS, A.‐FA, et al. Viruses and endogenous retroviruses in multiple sclerosis: From correlation to causation. Acta Neurologica Scandinavica, 2017, 136.6: 606-616.

QUINN, Shauna M., et al. Helminths products directly modulate T cells that mediate experimental autoimmune encephalomyelitis. European Journal of Immunology, 2019, 49.8: 1291-1294.

QUINN, Shauna M., et al. Anti-inflammatory trained immunity mediated by helminth products attenuates the induction of T cell-mediated autoimmune disease. Frontiers in Immunology, 2019, 10: 1109.

SABERI, Reza, et al. Is Toxoplasma gondii playing a positive role in multiple sclerosis risk? A systematic review and meta-analysis. Journal of neuroimmunology, 2018, 322: 57-62.

Obsáhlou bibliografii k tématu najdete v bakalářské práci spoluautorky tohoto článku, z níž jsme při jeho psaní vycházeli:

PAROHOVÁ, Irena. Paraziti a roztroušená skleróza: spouštěči onemocnění, nebo nástroj terapie? Praha, 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie. Vedoucí práce Tomáš Macháček. Dostupné v Digitálním repozitáři UK: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/102344

Zdrojový odkaz k obr. 2

Children's Brain Tumour Drug Delivery Consortium

Multiple sclerosis is an autoimmune di­sease affecting nervous tissue. Recent studies indicate that parasites do not trigger the disease. By contrast, they often amelio­rate the course of the disease in experimen­tal animals by induction of diverse immunomodulatory mechanisms. However, the transfer of these findings and protocols to human medicine has not yielded suffi­ciently convincing results.