Tuková tkáň představuje vysoce specializovaný orgán jedinečný svou vysokou kapacitou pro skladování lipidů. Neustálá vzájemná chemická komunikace mezi nervovou soustavou, adipocyty a imunitními buňkami tukové tkáně zajišťuje synchronizaci celotělového energetického metabolismu. Narušení těchto vazeb má závažné zdravotní důsledky, včetně diabetu 2. typu.

Materiály k výuce – zadání i autorské řešení najdete níže v Souborových přílohách.


K dalšímu čtení v Živě:

navazující článek Hnědá tuková tkáň: tuk, který pálí tuk (2020, 4)

Tuková tkáň – nový regulátor homeostázy organismu? (2015, 1)

Citovaná a použitá literatura:

HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Kapitola Tkáňový metabolismus a obezita (Kopecký, J, Flachs, P)

NEDERGAARD, Jan; CANNON, Barbara. Brown adipose tissue as a heat-producing thermoeffector. In: Handbook of clinical neurology. Elsevier, 2018. p. 137-152.

CANNON, Barbara; NEDERGAARD, J. A. N. Brown adipose tissue: function and physiological significance. Physiological reviews, 2004, 84.1: 277-359.

BURHANS, Maggie S., et al. Contribution of adipose tissue inflammation to the development of type 2 diabetes mellitus. Comprehensive Physiology, 2011, 9.1: 1-58.

MASOODI, Mojgan, et al. Lipid signaling in adipose tissue: Connecting inflammation & metabolism Molecular and cell biology of lipids. 2015.

FLACHS, Pavel, et al. Stimulation of mitochondrial oxidative capacity in white fat independent of UCP1: a key to lean phenotype. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular and Cell Biology of Lipids, 2013, 1831.5: 986-1003.

POLLARD, Alice E.; CARLING, David. Thermogenic adipocytes: lineage, function and therapeutic potential. Biochemical Journal, 2020, 477.11: 2071-2093.

Adipose tissue is a highly specialised organ, unique in its enormous capacity for lipid storage. Mutual chemical communication between the nervous system, adipocytes, and immune cells of adipose tissue is essential for fine tuning of the entire body energy metabolism. Disruption of these interactions has serious medical consequences including type 2 diabetes.