V článku se zabýváme ekologií středoevropských kořenových polopazitů. Řada poloparazitických druhů z čeledi zárazovitých (Orobanchaceae) jsou spolu s lněnkami (Thesium, řád Santalales) vcelku běžnou součástí (polo)přirozených společenstev, především pak trávníků. Poloparazitické rostliny mají mnoho unikátních biologických vlastností, díky nimž mohou hrát důležitou ekologickou úlohu ve společenstvech a ovlivňovat celé ekosystémy. Paraziticky omezují růst dominantních druhů, mění konkurenční vztahy ve společenstvu a v některých případech pomáhají i uchycování semenáčků. Přítomnost poloparazitů ve společenstvu také často urychluje koloběh živin v ekosystému. Za příhodných podmínek mohou tyto účinky poloparazitických rostlin přispět ke zvýšení biodiverzity. V současné době se jich využívá v ekologické obnově při potlačování expanzivní třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) pomocí poloparazitického kokrhele luštince (Rhinanthus alectorolophus).

K dalšímu čtení v Živě

Rostliny jako paraziti (2010, 5)

Jak se parazituje v říši rostliny – funkční anatomie haustorií (2011, 3)

I cesta může být cíl: význam komunikací pro podporu rozmanitosti v krajině (2020, 5)

Citovaná a použitá literatura

BLAŽEK, Petr; LEPŠ, Jan. Victims of agricultural intensification: mowing date affects Rhinanthus spp. regeneration and fruit ripening. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2015, 211: 10-16.

DECLEER, Kris; BONTE, Dries; VAN DIGGELEN, Rudy. The hemiparasite Pedicularis palustris:‘Ecosystem engineer’for fen-meadow restoration. Journal for Nature Conservation, 2013, 21.2: 65-71.

EKRTOVÁ, Ester et al. Obnova populací rašeliništních mechorostů na Vysočině In: Jongepierová Ivana et al. Ekologická obnova v České republice II. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2018, 139–144.

FIBICH, Pavel, et al. Root hemiparasitic plants are associated with high diversity in temperate grasslands. Journal of Vegetation Science, 2017, 28.1: 184-191.

HARTLEY, Susan E., et al. Hemiparasitic plant impacts animal and plant communities across four trophic levels. Ecology, 2015, 96.9: 2408-2416.

LEPŠ, Jan; TĚŠITEL, Jakub. Root hemiparasites in productive communities should attack competitive host, and harm them to make regeneration gaps. Journal of Vegetation Science, 2015, 26.3: 407-408.

MUDRÁK, Ondřej; LEPŠ, Jan. Interactions of the hemiparasitic species Rhinanthus minor with its host plant community at two nutrient levels. Folia Geobotanica, 2010, 45.4: 407-424.

MUDRÁK, Ondřej, et al. Establishment of hemiparasitic Rhinanthus spp. in grassland restoration: lessons learned from sowing experiments. Applied Vegetation Science, 2014, 17.2: 274-287.

QUESTED, Helen M., et al. Decomposition of sub‐arctic plants with differing nitrogen economies: a functional role for hemiparasites. Ecology, 2003, 84.12: 3209-3221.

QUESTED, Helen M. Parasitic plants—impacts on nutrient cycling. Plant and Soil, 2008, 311.1-2: 269-272.

SUI, Xiao‐Lin, et al. A neglected alliance in battles against parasitic plants: arbuscular mycorrhizal and rhizobial symbioses alleviate damage to a legume host by root hemiparasitic Pedicularis species. New Phytologist, 2019, 221.1: 470-481.

SVĚTLÍKOVÁ, Petra; HÁJEK, Tomáš; TĚŠITEL, Jakub. A hemiparasite in the forest understorey: photosynthetic performance and carbon balance of Melampyrum pratense. Plant biology, 2018, 20.1: 50-58.

ŠTECH, Milan et al. Rostliny jako paraziti. Živa, 2010, 58. 5: 204–207.

TĚŠITEL, Jakub. Jak se parazituje v říši rostlin – funkční anatomie haustorií. Živa, 2011, 58. 3: 105–107.

TĚŠITEL, Jakub, et al. Habitats and ecological niches of root-hemiparasitic plants: an assessment based on a large database of vegetation plots. Preslia, 2015, 87: 87–108.

TĚŠITEL, Jakub. Functional biology of parasitic plants: a review. Plant Ecology and Evolution, 2016, 149.1: 5-20.

TĚŠITEL, Jakub, et al. Suppressing competitive dominants and community restoration with native parasitic plants using the hemiparasitic Rhinanthus alectorolophus and the dominant grass Calamagrostis epigejos. Journal of Applied Ecology, 2017, 54.5: 1487-1495.

In this paper we discuss the community ecology of root-hemiparasitic plants in Central Europe. Hemiparasitic species of several Orobanchaceae genera and the genus Thesium of Santalales are common components of (semi)natural communities, especially grasslands. Thanks to their special biology, root hemiparasites can play an important ecological role in plant communities and ecosystems. They can suppress dominants, alter competitive relations in the community and support seedling establishment. They may also enhance nutrient cycling, which can eventually lead to an increase in diversity, an effect which is, however, strongly context-dependent. Interestingly, the hemiparasitic European Yellow-rattle (Rhinanthus alectorolophus) is even used in ecological restoration to suppress the range-expanding grass Wood Small-reed (Calamagrostis epigejos) and restore diversity to infested communities.