K dalšímu čtení v Živě

Botanická zahrada PřF UK Na Slupi – 120 let od kolaudacevčera, dnes a zítra (2020, 3)