Neurodegenerativní onemocnění jsou způsobena progresivní ztrátou neuronů, která v závislosti na typu postižení může zasahovat vybrané oblasti nervového systému a postihovat senzorické, motorické a kognitivní funkce i jejich kombinace. Za jednu z hlavních příčin odumírání neuronů a zároveň typický znak neurodegenerativních chorob je považováno intracelulární nebo extracelulární hromadění chybně poskládaných bílkovin. Neurodegenerativních nemocí s akumulací chybně poskládaných bílkovin bylo popsáno několik desítek.

K dalšímu čtení v Živě

Huntingtonova choroba a zvířecí modely (2014, 6)

Extracelulární váčky I. Typy váčků a jejich fyziologické úlohy v mezibuněčné komunikaci (2016, 6)

Extracelulární váčky II. Exozomy a jejich význam u patofyziologických stavů člověka (2017, 1)

Seznam použité literatury a pracovní listy jsou v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.