S neustále se rozvíjejícím výzkumem lidského střevního ekosystému a jeho významu pro naše zdraví se rozvíjejí také strategie biologické léčby. Jednou z nich je tzv. helmintoterapie, jejíž podstatou je využití kontrolované expozice nepatogenním nebo jen mírně patogenním červům, s cílem aktivovat protizánětlivou a zároveň potlačit prozánětlivou imunitní odpověď. Helminti jsou všeobecně považováni za výrazné manipulátory hostitelské imunity. Během dlouhé koevoluce s hostitelskými organismy si vyvinuli řadu důmyslných mechanismů, kterými mění imunitní odpověď hostitele tak, aby zastavili mechanismy vedoucí k jejich přímé likvidaci. Současný intenzivní výzkum střevního mikrobiomu člověka ukazuje, že reintrodukce helmintů do střevního ekosystému se zdá být slibným přístupem při léčbě a prevenci chronických onemocnění spojených se zánětem.

K dalšímu čtení v Živě

Co je nového v biologii: Biomy našich těl – změna paradigmatu (2015, 3)

Jekyll a Hyde: Máme se obávat parazitických helmintů člověka? (2015, 5)

Paraziti a roztroušená skleróza: spouštěči onemocnění, nebo nástroj terapie? (2020, 3)

Použitá a citovaná literatura

POMAJBÍKOVÁ, K. Jirků, et al. The benign helminth Hymenolepis diminuta ameliorates chemically induced colitis in a rat model system. Parasitology, 2018, 145.10: 1324-1335.

CHENG, Anna M., et al. Overcoming evolutionary mismatch by self-treatment with helminths: current practices and experience. Journal of Evolutionary Medicine, 2015, 3.1: 1-22.

LIU, J., et al. Practices and outcomes of self-treatment with helminths based on physicians’ observations. J. Helminthol., 2017, 91: 267-277.

MOLODECKY, Natalie A., et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology, 2012, 142.1: 46-54.

NG, Siew C., et al. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies. The Lancet, 2017, 390.10114: 2769-2778.

SOBOTKOVÁ, Kateřina, et al. Helminth therapy–from the parasite perspective. Trends in parasitology, 2019, 35.7: 501-515.

WEINSTOCK, Joel V. The worm returns: Joel V. Weinstock explains why several clinical trials are deliberately infecting people with helminths to treat autoimmune diseases. Nature, 2012, 491.7423: 183.

WILLIAMSON, Lauren L., et al. Got worms? Perinatal exposure to helminths prevents persistent immune sensitization and cognitive dysfunction induced by early-life infection. Brain, behavior, and immunity, 2016, 51: 14-28.

WAMMES, Linda J., et al. Community deworming alleviates geohelminth-induced immune hyporesponsiveness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113.44: 12526-12531.

Internetové zdroje

Transplantace stolice a její využití v medicíně: https://cs.medlicker.com/870-transplantace-
stolice

Rapidly evolving research into the human gut ecosystem and its importance to our health contributes to the development of novel biological therapy strategies. One of these is known as helminth therapy. Its principle is to use controlled exposure to non-pathogenic or only mildly pathogenic worms, in order to activate the anti-in­flammatory immune response while sup­pressing the pro-inflammatory response. Helminths are generally considered to be powerful manipulators of host immunity. During co-evolution with host organisms, they have developed a number of ingenious mechanisms by which they modulate the host immune response to stop events leading to their direct elimination. Current intensive research on helminth therapy shows that reintroduction of worms into the intestinal ecosystem appears to be a promi­sing approach in the treatment of chronic diseases associated with inflammation.