Čeští vědci provádějí polární ekologický výzkum. Hlavní motivací výzkumu je účast na řešení globálních problémů naší Země v souvislosti s antropogenně podmíněným globálním oteplováním. Český polární výzkum se provádí v Antarktidě, na ostrově Jamese Rosse (stanice Johanna Gregora Mendela) a v Arktidě na Špicberkách (stanice Josefa Svobody). Na polární české vědecké aktivity navazuje kulturně-vědecký festival, jehož cílem je spolupráce mezi českými a zahraničními vědci a umělci.

K dalšímu čtení v Živě

Český polární výzkum a Arktický festival – Dny arktické a české vědy a kultury (2021, 1)

Svalbard – mezinárodní centrum výzkumu Arktidy (2003, 6)

Český botanický výzkum na Svalbardu (2012, 4)

90 let Josefa Svobody a jeho zřetelná stopa v kanadské Arktidě (2019, 4)

Přehled článků týkajících se nejnovějších polárních výzkumů čekých vědců je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Více také na webové stránce Národního centra výzkumu polárních oblastí https://www.sci.muni.cz/NCVPO/

Použitá a citovaná literatura

BOX, Jason E., et al. Key indicators of Arctic climate change: 1971–2017. Environmental Research Letters, 2019, 14.4: 045010.

BERNER, Jim; HEAL, O. W. Arctic Climate Impact Assessment-Scientific Report. Cambridge University Press, 2005.

ELSTER, Josef; PROŠEK, Pavel; KOMÁREK, Jiří. Česká věda a polární výzkum. Akademický bulletin AV ČR, 1997, 6–7.

GRANBERG, Maria E.; ASK, Amalie; GABRIELSEN, Geir W. Local contamination in Svalbard. Overview and suggestions for remediation actions. Norsk Polarinstitutt.[S. l.], 2017.

HANSSEN-BAUER, I., et al. Climate in Svalbard 2100. A knowledge base for climate adaptation, 2019.

IPCC, 2013: www.archive.ipcc.ch

LYČKA, Zdeněk; ELSTER, Josef. Punk's not dead, even at the Czech Arctic Scientific Station in Svalbard. Oceanologia, 2020, 62.4: 622-627.

REJMÁNEK, Marcel. Globální oteplování, změny krajin a ztráty biodiverzity. Živa, 2020, 68. 5: 210–214.

SCHOOLMEESTER, T., et al. Global linkages—A graphic look at the changing Arctic. Nairobi and Arendal: UN Environment and GRIDArendal, 2019. www.grida.no

STOCKER, Thomas F., et al. Climate Change 2013: The physical science basis. contribution of working group I to the fifth assessment report of IPCC the intergovernmental panel on climate change. 2014.

WATSON, Robert T.; ZINYOWERA, Marufu C.; MOSS, Richard H. Climate change 1995. Impacts, adaptations and mitigation of climate change: scientific-technical analyses. 1996. Contribution of working group II to the second assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate, ark: /13960/t3zt0673n.

Czech scientists are engaged in polar ecological research. The main motivation behind this research is to participate in solving the global problems of the Earth in connection with anthropogenically conditioned global warming. Czech polar research is carried out in the Antarctic – at Johann Gregor Mendel Station on James Ross Island, and in the Arctic – at Josef Svoboda Station in Svalbard. Czech polar scientific activities are followed by a cultural-scientific event, the aim of which is cooperation between Czech and foreign scientists and artists.