Jen málo území naší republiky je tak známých široké přírodovědecké, ale i laické veřejnosti jako Český kras. Jezdí se do Koněpruských jeskyní, na Karlštejn, do Tetína nebo Svatého Jana pod Skalou. Tady se psala historie naší země, tady položil základy paleontologie Joachim Barrande, zde je unikátní kus přírody prakticky za hranicemi Prahy (částečně i přímo v Praze). Můžeme sem pohodlně dojet vlakem, chození po krasu je bezpečné v každou roční dobu, a hlavně je to území nesmírně pestré – dá se tu vidět od všeho trochu. Není problém připravit exkurzi či projekt na pomezí přírodních a humanitních věd – dnes oblíbených Sciences a Humanities. Obdiv ke zdejší přírodě i její ochrana tu má dlouholetou tradici. Příští rok uplyne 50 let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český kras (výročí 40 let jsme si připomněli několika články v Živě 2012, 3).

K dalšímu čtení v Živě

Krok za krokem živou přírodou: Po stopách vývoje přírody Českého krasu (1995, 2)

Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let (2012, 3)

Za květenou Českého krasu (2012, 3)

Měkkýši lomů v Českém krasu (2012, 3)

Doporučená literatura

ŽÁK, Karel a Václav CÍLEK. Český kras: klíč k české krajině : skály, voda, čas. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2381-0.

Viz také recenze v Živě 2014, 6

Videozáznamy filmu Hugo Habrmana: Český kras očima Vojena Ložka (část 1–4) najdete pod obrazovou galerií.