Mořský plankton je zcela zásadní pro život na Zemi. Pohání koloběh prvků v oceánech a markantně ovlivňuje globální klima, ať už spotřebou skleníkových plynů z atmosféry, nebo tvorbou těkavých látek, které fungují jako kondenzační jádra mraků v koloběhu vody a ochlazování zemského povrchu. Navazující kulérový příspěvek seznamuje s novým popularizačně-edukačním projektem Planktomania, využívajícím i virtuální realitu.

K dalšímu čtení v Živě

Symbiotická fixace dusíku. Bakterie Rhizobium s. l. a Frankia (2006, 1)

Symbiózy napříč stromem života: soužití eukaryot a prokaryot 1. (2018, 1)

Život ve skleníku aneb Rozsivky v akci (2018, 2)

Internetové zdroje

obr. 8 – podkladová mapa: Ocean Color web – Chlorophyll a

pokusy s přídáváním železa: Examples of iron limitation in the ocean as evidenced by rapid growth of diatoms and other plankton after iron fertilization experiments

Použitá a citovaná literatura

MÖLLEROVÁ, Jana: Symbiotická fixace dusíku. Bakterie Rhizobium s. l. a Frankia. Živa, 2006, 1: 9-12.

NOVÁK, Lukáš, NOVÁK VANCLOVÁ, Anna: Symbiózy napříč stromem života: soužití eukaryot a prokaryot 1. Živa, 2018, 1: XIX–XXIII.

POULÍČKOVÁ, Aloisie: Život ve skleníku aneb Rozsivky v akci. Živa, 2018, 2: 6365.

Marine plankton is essential for life on Earth. It drives the oceanic cycles of elements and significantly affects the global climate, either by greenhouse gas sequestration or by production of volatile substances acting as condensation nuclei of clouds in the water cycle and in cooling down the Earth’s surface. The new popularization-educational project Planktomania with virtual reality is presented in a follow-up article in the same issue.