Velká výstava bezobratlých je stále k vidění – přes odkaz www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/velka-vystava-bezobratlych-klepe-na-dvere se dostanete do seznamu galerií stránky Přírodovědci.cz, kde najdete jednotlivá témata popsaná v článku.

K dalšímu čtení v Živě

Velká výstava bezobratlých proběhla on-line (2020, 6)

Za hmyzem na jižní Moravu – entomologická exkurze do Lednice na Moravě a okolí (2021, 3)

Entomologické vycházky do přírody (i nepřírody) (2021, 3)