Článek seznamuje čtenáře s problematikou výzkumu rozšíření druhů hub (makromycetů), zejména z pohledu tradiční mykologie zaměřené na studium plodnic. Dále shrnuje hlavní negativní vlivy, které ovlivňují výskyt hub na našem území a na několika příkladech znovuobjevených druhů naší mykobioty je vyzdvižen význam Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky a české mykologické tradice.

K dalšímu čtení v Živě

Vřeckovýtrusná zkáza jasanů (2014/1)

Sazná nemoc kůry – hrozba pro naše kleny? (2016/1)

Mozaika hub České republiky (2019/5)

Máme houbové endemity? (2019/5)

Použitá a citovaná literatura

BĚŤÁK J.; ČAPOUN M. Špičatička stepní (Galeropsis desertorum) znovu objevena v České republice. Thayensia, 2015,12: 119–127.

CASADEVALL, Arturo. Fungi and the rise of mammals. 2012. PLoS Pathog 8(8): e1002808

DŘEVOJAN P.; DVOŘÁK D. ; KŘÍŽ M. Historické a současné rozšíření plešivky fialové (Calvatia fragilis) v České republice a poznámky k její ekologii. Mykologické Listy, 2021, 148: 38–64.

DVOŘÁK D. et HROUDA P. [eds.] Metodika druhové ochrany hub. Výstup z projektu TAČR č. TITBMZP710 pro MŽP. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

GAISLER J.; SUPEK Š. Wynnella silvicola v Krušných horách. Mykologické Listy, 2014, 128: 32–35.

HOLEC, Jan; BERAN, Miroslav. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. Příroda, 2006, 24.1: 282.

HOLEC, Jan, Antonín BIELICH a Miroslav BERAN. Přehled hub střední Evropy. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2077-2.

KŘÍŽ M. Nové nálezy palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum – v Čechách. Mykologické Listy, 2011, 115: 7–15.

PETERSEN T.; LÆSSØE J. H. Fungi of Temperate Europe, Vols. 1, 2. Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2019.

VISSCHER, Henk, et al. The terminal Paleozoic fungal event: evidence of terrestrial ecosystem destabilization and collapse. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1996, 93.5: 2155-2158.

The aim of this article is to introduce the reader to fungal chorology and ecology, especially from a traditional mycological point of view. It also summarises the mostly negative influences on the occurrence of fungal species in the Czech Republic. Based on several examples of rediscovered rare fungal species, the importance of the Red List of Fungi (macromycetes) of the Czech Republic and the Czech mycological tradition is highlighted.