Objevující se infekční onemocnění neboli Emerging Infectious Diseases (EID) představují hlavní hrozbu pro globální diverzitu obojživelníků. Článek poskytuje přehled historie, současného stavu a možných budoucích trendů úbytku obojživelníků. Základní biologické informace o nejvýznamnějších EID obojživelníků a jejich houbových a virových původcích doplňuje unikátní soubor fotografií vyhynulých a kriticky ubývajících druhů obojživelníků.

K dalšímu čtení v Živě

Infekční nemoci jako další hrozba biodiverzitě? (2010/5)

Biologické invaze v nás i kolem nás: invazní patogeny (2018/5)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Emerging infectious diseases (EID) pose a major threat to global amphibian diversity. The history, current state, and possible future trends of the EID-driven amphibian declines are presented. The biological background is provided on major amphibian EIDs and causative fungal and viral pathogens. A unique set of photographs of EID-affected extinct and/or critically declining amphibian species accompanies the text.