Vymírání druhů a populací je velké téma, protože současná rychlost vymírání je alarmující. V nějaké míře se ale vymíralo vždy a mělo to zásadní konsekvence pro podobu přírody kolem nás. Přestože se vymírá z nejrůznějších příčin, lze vysledovat některé obecné rysy celého procesu, které nám umožňují porozumět, proč a jak se vymírá.

K dalšímu čtení v Živě

Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? (2014, 2)

Biodiverzita: co to je, jak ji měřit, co ji podmiňuje a k čemu je to všechno dobré (2019, 5)

Biologický druh, biodiverzita – a co teď s tím (2019, 5)

Geografické trendy biologické rozmanitosti: Proč je v tropech a v horách tolik druhů? (2019, 5)

Budoucnost biodiverzity v antropocénu (2019, 5)

Použitá a citovaná literatura

BAILLIE Jonathan E.M., HILTON-TAYLOR Craig and STUART Simon.N. (Editors) 2004 IUCN Red List of Threatened Species. A Global Species Assessment. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2004.

CUTHILL, Jennifer F. Hoyal; GUTTENBERG, Nicholas; BUDD, Graham E. Impacts of speciation and extinction measured by an evolutionary decay clock. Nature, 2020, 588.7839: 636-641.

MALIET, Odile; HARTIG, Florian; MORLON, Hélène. A model with many small shifts for estimating species-specific diversification rates. Nature ecology & evolution, 2019, 3.7: 1086-1092.

RAUP, David M.; MARKOŠ, Anton; GOULD, Stephen Jay. O zániku druhů: je Darwinova teorie o přežívání nejkvalitnějších druhů jediným vysvětlením vývoje života na Zemi?. Lidové noviny, 1995.

The extinction of populations and species is a huge issue, as the contemporary extinction rate is alarming. However, extinction has always been to some extent ubiquitous, and has had crucial consequences for patterns in nature. Although extinction is due to various causes, there are general rules which facilitate an understanding of the whole process.