Děti, které přišly na svět v impozantní novogotické budově pražské Zemské porodnice „U Apolináře“, by svým počtem naplnily města jako Brno s Libercem nebo Ostravu s Plzní dohromady. Však se tato ve své době naprosto unikátní porodnice řadí k nejdéle otevřeným klinikám svého druhu na světě. Je to místo výjimečné architekturou i úrovní lékařské péče a přínosem pedagogickým. Autorství mohutného komplexu s typickým rukopisem patří geniálnímu architektovi, staviteli a mecenáši Josefu Hlávkovi (1831–1908), mimo jiné zakladateli České akademie věd a umění (ČAVU).

K dalšímu čtení v Živě

Josef Hlávka a podpora vědy (2008, 5)

120. výročí zahájení činnosti České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (2011, 4)

Ke 125. výročí vzniku České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění I. Vznik a vědy o živé přírodě (2015, 2)

Citovaná a použitá literatura

Hlávkova Zemská porodnice 1875–2015, vydal Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, viz https://docplayer.cz/4498085-Hlavkova- -zemska-porodnice-1875-2015.html

KSANDR, Karel. Vrcholné dílo Josefa Hlávky Světovým kulturním dědictvím, Akademický bulletin, 2011, 9.

HUŽVÁROVÁ, Marina. Půl milionu dětí. Akademický bulletin, 2015, 6: 27.

Tiskové zprávy VFN z 20. 9. 2021:

Porodnice „U Apolináře“ se dočkala sochy architekta budovy Josefa Hlávky.pdf

Budova porodnice „U Apolináře“ se dočká generální rekonstrukce za miliardy.pdf