Při radiotelemetrii střevlíků, ale i jiných po zemi se pohybujících živočichů s nízkou disperzní schopností, může chyba měření GPS přijímače notně zkreslit získaná poziční data oproti skutečnosti. Výsledná dráha pohybu bude nejen delší, ale také tvarově velmi odlišná, což se může odrazit na ekologické interpretaci výsledků. Proto v našem příspěvku komentujeme a navrhujeme použití sice časově náročnější, ale přesnější metody pro záznam pohybu, která využívá měřicí pásmo a kompas.

K dalšímu čtení v Živě

Úskalí výzkumu střevlíků 1. Co vlastně říkají zemní pasti? (2021, 4)

Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem (2013, 5)

Použitá a citovaná literatura

NEGRO, Matteo, et al. Habitat use and movement patterns in the endangered ground beetle species, Carabus olympiae (Coleoptera: Carabidae). European Journal of Entomology, 2008, 105.1: 105.

RŮŽIČKOVÁ, Jana; ELEK, Zoltán. Recording fine‐scale movement of ground beetles by two methods: Potentials and methodological pitfalls. Ecology and Evolution, 2021.

In radiotelemetry not only of ground beetles, but also other ground-dwelling animals with limited dispersal, the measurement error of a GPS device may significantly affect the recorded positional data. The recorded movement trajectory will differ in length as well as in shape and distort ecological interpretation of the results. Hence in this article we comment and suggest the implementation of a more time-consuming but accurate method of distance-bearing utilising measuring tape and compass.