Kromě uhlíku, vodíku a kyslíku přijímají organismy minerální živiny. Ty jsou součástí mnoha důležitých strukturních látek i molekul zajišťujících funkce organismu. Minerální živiny podléhají mnoha proměnám, na nichž se často podílejí půdní mikroorganismy. V půdách se odehrává podstatná část biogeochemických cyklů živin.

K dalšímu čtení v Živě

Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy (2021, 2)

8. Interakce půdních organismů a rostlin (2021, 3)

9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota (2021, 4)

seriál prof. J. Ruska Živá půda (2000, 1–6)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

In addition to carbon, oxygen and hydrogen, organisms need mineral nutrients. They are incorporated into numerous structural substances and biomolecules to ensure the functioning of the organism. Mineral nutrients undergo plenty of transforma­tions often involving soil microorganisms. A substantial proportion of biogeochemical cycles takes place in soils.