Půda je jedním z největších zásobníků organického uhlíku na Zemi. Cyklus uhlíku je silně ovlivněn organismy. Hlavním zdrojem půdní organické hmoty jsou rostliny. Opad a mrtvá biomasa rostlin i dalších organismů jsou v půdě jednak rozkládány, jednak stabilizovány a ukládány. Sekvestrace uhlíku v půdě je slibným mechanismem ke snížení obsahu uhlíkatých látek v atmosféře.

K dalšímu čtení v Živě

Živá půda 1. Kdo v půdě žije? (2020, 1)

Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy (2021, 2)

Budoucnost našich lesů: bude v nich mít své místo i smrk? (2021, 2)

seriál prof. Josefa Ruska Živá půda (2000, 1–6)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Soil is one of the biggest carbon reservoirs on Earth. Carbon cycling is strongly in­fluenced by organisms. Plants are the ma­jor source of soil organic matter. Litter and dead biomass of plants and other organisms are in soil either decomposed or stabilised and stored. Carbon sequestration in soil is a promising mechanism to decrease carbon accumulation in atmosphere.